Oversiktlig om fysikalsk funksjonsundersøkelse

Cecilie Røe Om forfatteren
Artikkel

Ringvold, May L.T.

Svensen, Anne Riiser

Første skritt

Undersøkelsesmetoder for fysioterapeuter. 2 utg. 289 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 389

ISBN 978-82-450-1550-8

Boken er rettet mot fysioterapistudenter, deres lærere og andre interesserte og omfatter 15 kapitler. Innledningsvis gis en innføring i fysioterapeutisk undersøkelsesmetode. Deretter gjennomgås kroppsområdene i de påfølgende kapitlene. Beinlengde omtales i et eget kapittel, og det gjør også vinkelmålinger. I de tre siste kapitlene presenteres pasientkasuistikker.

Språket er folkelig og lettlest. Det er gode illustrasjoner av de anatomiske forholdene i de enkelte ledd. Hovedprinsipper for testing av muskler mv. er fremhevet i tabeller. Det gjør den lettere å bruke til oppslag.

Forfatterne gjennomgår systematisk og lettfattelig anatomiske og biomekaniske forhold samt topografisk palpasjon av det enkelte ledd og kroppsområde. De presenterer også de vanligste problemene og sykdommene samt funksjonsundersøkelse innenfor hvert kroppsområde. Hofte, kne, ankel og fot, skulder og skulderbue, albue, underarm og hånd, lumbalcolumna, torakalcolumna, cervikalcolumna og kjeve er dekket. En del viktige tilstander som gir opphav til problemer er også omtalt, men her er nok systematikken og kunnskapen svakere. Forfatterne kunne kanskje med hell valgt å detaljere funksjonsundersøkelsen ytterligere og ha en mer overordnet presentasjon av de underliggende patologiske forholdene.

Det innledende kapitlet er det svakeste. Her forsøker forfatterne å presentere noen viktige temaer. De spenner imidlertid fra ICF-klassifikasjonssystemet (International Classification of Functioning, Disability and Health) til elementer i undersøkelsen og sammensatte lidelser. En mer enhetlig introduksjon til det undersøk-elsesrettede fokuset ville vært formålstjenlig. Her mangler en teoretisk introduksjon til funksjonsundersøkelse og testing samt en kort introduksjon av kunnskapsbasert praksis.

Kasuistikkene er velegnet til å understreke viktige elementer i undersøkelsene og de praktisk kliniske konsekvensene. Særlig synes kapitlet om et overtråkk å gi en uttømmende illustrasjon av den diagnostiske tilnærmingen.

Alt i alt kan boken anbefales som innføring i undersøkelse av bevegelsesapparatet for fysioterapistudenter og andre interesserte.

Anbefalte artikler