Pasienter med diagnosen colondivertikulitt innlagt i kirurgisk avdeling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  148 pasienter med 176 innleggelser med utskrivelsesdiagnose colondivertikulitt ved Gastroenterologisk avdeling, Ullevålsykehus, ble registrert i 1995-96.Vi har retrospektivt gjennomgått alle pasientjournalene.

  Pasientenes gjennomsnittsalder var 68 år (spredning 34-89 år). 162 av innleggelsene var øyeblikkelig hjelp som følgeav magesmerter. Antibiotika og væske intravenøst ble gitt ved 113 innleggelser. Hos åtte av 64 pasienter innlagt forførste gang med divertikulitt kunne ikke diagnosen verifiseres ved koloskopi eller røntgen colon.

  63 av pasientene ble operert, hvorav 49 som øyeblikkelig hjelp. Hartmanns operasjon ble utført hos 31 av disse 49pasientene. Av de 22 pasientene operert akutt for perforert divertikulitt, døde fem innen 15 dager etter operasjonen.29 pasienter ble operert elektivt, 14 med tarmreseksjon og 15 med nedleggelse av stomi etter akutt operasjon. Topasienter døde postoperativt.

  Operasjon for colondivertikulitt har høy risiko, særlig hvis det foreligger perforasjon. Vi anbefaler nøye seleksjonav pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media