Innføring av en ny operasjonsmetode for rectumcancer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Lokalt residiv etter rectumcancerkirurgi er vanskelig å behandle og påfører ofte pasienten mye plager. Stor interessehar derfor vært knyttet til lovende resultater som viser redusert forekomst av lokale residiver som følge av en nyoperasjonsmetode, total mesorektal eksisjon. Metoden baserer seg på grundig kjennskap til anatomien i bekkenet ogspredningsmønsteret for rektumcancer. I Norge har det vært rapportert opptil 30% lokale residiver etter antatt kurativrectumcancerkirurgi, mens det bl.a. fra England er registrert 4% lokale residiver dersom total mesorektal eksisjongjøres. Vi innførte denne operasjonsmetoden etter grundig opplæring i januar 1994. Vi har fortløpende fulgt opppasientene som er operert og sammenliknet resultatene med en tilsvarende gruppe pasienter som ble operert i de to sisteårene før total mesorektal eksisjon ble innført. Bakgrunnen for hvorfor denne nye teknikken er tatt i bruk presenteressammen med noen foreløpige resultater, som bl.a. viser at antall lokale residiver er betydelig redusert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media