Bruusgaard D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bruusgaard D

Bruusgaard D
10.06.1999
Kjøp av helsetjenester til sykmeldte er i strid med Lønning-utvalgets konklusjoner Rikstrygdeverket har introdusert en ordning med kjøp av helsetjenester for sykmeldte. I løpet av 1999 skal tiltaket...
Bruusgaard D
20.06.1998
Sykefravær er et sosialt fenomen, dermed ikke sagt at det skyldes sosiale og ikke medisinske forhold. Gulbrandsen & Brage (1) viser i dette nummer av Tidsskriftet at sosiale forhold som ikke er...
Bruusgaard D
30.04.1998
Jeg sykler til jobben store deler av året. Jeg foretrekker å tro at jeg gjør det fordi jeg liker det, ikke fordi det er sunt, ennskjønt - kanskje jeg liker det fordi jeg tror det er sunt, og da er...
Lappegard Ø, Bruusgaard D
20.04.1997
Sammendrag I prosjektet Friskere befolkning eller strengere leger?, analyseres bakgrunnen for en kraftig nedgang i sykefraværet i Ål kommune i 1994. Et vidt spekter av metoder, delvis basert på...
Grude N, Bruusgaard D
10.04.1997
Sammendrag Av 97 personer som i 1987 og 1988 fikk uførepensjon i forbindelse med nedleggelse av et skipsverft, var høsten 1995 82 i live. De 82 hadde relativt god helsetilstand og var tilfreds med å...
Bruusgaard D
10.01.1997
Sykdommer og sykdommers ytringsformer er påvirket av kulturelle forhold, noen mer enn andre. Nye symptomkonstellasjoner vi ikke helt forstår, blir lett oppfattet som overveiende kulturelt betinget,...
Bruusgaard D
30.08.1996
Sammendrag Leger generelt, og allmennpraktikere spesielt har en problematisk rolle med ulike, til dels motstridende mål. Vi kan vanskelig unngå interessekonflikten mellom lydighet overfor samfunnets...