Uføretrygdet etter bedriftsnedleggelse - åtte år etter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Av 97 personer som i 1987 og 1988 fikk uførepensjon i forbindelse med nedleggelse av et skipsverft, var høsten 1995 82i live. De 82 hadde relativt god helsetilstand og var tilfreds med å ha fått uførepensjon. De har hatt det bra, men detførste året som uførepensjonist ble av mange opplevd som vanskelig. Hvis bedriften ikke var blitt nedlagt, kunne mangefortsatt i sitt arbeid. Yngre trygdede har følt dette som særlig vanskelig og ville nok i ettertid satset mer på åkomme tilbake i arbeidslivet. Vurdert ut fra dagens strengere regler for tildeling av uførepensjon ville trolig 25% avsøknadene blitt avslått.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media