Uføretrygdet etter bedriftsnedleggelse - åtte år etter

Grude N, Bruusgaard D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Av 97 personer som i 1987 og 1988 fikk uførepensjon i forbindelse med nedleggelse av et skipsverft, var høsten 1995 82 i live. De 82 hadde relativt god helsetilstand og var tilfreds med å ha fått uførepensjon. De har hatt det bra, men det første året som uførepensjonist ble av mange opplevd som vanskelig. Hvis bedriften ikke var blitt nedlagt, kunne mange fortsatt i sitt arbeid. Yngre trygdede har følt dette som særlig vanskelig og ville nok i ettertid satset mer på å komme tilbake i arbeidslivet. Vurdert ut fra dagens strengere regler for tildeling av uførepensjon ville trolig 25% av søknadene blitt avslått.

Anbefalte artikler