Brosstad F

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brosstad F

Breivik H, Brosstad F
20.01.1998
Økende bruk av spinal- og epiduralanalgesi de siste 20 år skyldes bedre medikamenter, bedre utstyr og større forståelse av de positive virkninger på det perioperative forløp (1, 2). Epiduralanalgesi...
Stavem P, Hovig T, Brosstad F, Holm B
30.05.1997
Sammendrag May-Hegglins syndrom er et sjeldent, autosomalt dominant arvelig, syndrom med lett eller ingen blødningstendens. Det har ikke tidligere vært rapportert i Norge. Vi omtaler to pasienter,...
Bjøro K, Blomhoff JP, Schrumpf E, Brosstad F, Bergan A, Egge T
10.04.1997
Sammendrag Levervenetrombose representerer i mange situasjoner et diagnostisk og terapeutisk problem. På bakgrunn av fire pasienter gjennnomgår vi de viktigste prinsipper for etablering av diagnose...
Sandset PM, Brosstad F
20.01.1997
Effektiv hemostase krever både normal blodplatefunksjon (primær hemostase) og normale koagulasjonsfaktorer (sekundær hemostase). Ved invasive prosedyrer og operative inngrep, vil hereditære eller...