May-Hegglins syndrom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  May-Hegglins syndrom er et sjeldent, autosomalt dominant arvelig, syndrom med lett eller ingen blødningstendens. Dethar ikke tidligere vært rapportert i Norge. Vi omtaler to pasienter, søstre, med karakteristiske lys- ogelektronmikroskopiske inklusjoner i granulocyttene, trombopeni og makrotrombocytter. Relevant litteratur er kortfattetomtalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media