May-Hegglins syndrom

Stavem P, Hovig T, Brosstad F, Holm B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


May-Hegglins syndrom er et sjeldent, autosomalt dominant arvelig, syndrom med lett eller ingen blødningstendens. Det har ikke tidligere vært rapportert i Norge. Vi omtaler to pasienter, søstre, med karakteristiske lys- og elektronmikroskopiske inklusjoner i granulocyttene, trombopeni og makrotrombocytter. Relevant litteratur er kortfattet omtalt.

Anbefalte artikler