Per Brodal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Brodal

Kristofer Helland-Hansen, Knut Johannesen, Åse Brinchmann-Hansen, Per Brodal
28.02.2001
Sverre Hoftun Helt uventet ble Sverre rykket bort 7. januar 2001, bare 61 år gammel. Sverre som var så glad i livet, glad i arbeidet sitt som distriktslege i Hemne og glad i familien, og...
Per Brodal
08.09.2005
Tanya, now eleven, was living a pathetic existence in an institution. She had lost both legs to amputation …her failure to limp or shift weight when standing (because she felt no discomfort) had...
Per Brodal
01.12.2005
Plastiske endringer i hjernen som grunnlag for læringsprosesser ser ut til å være viktig ved både støybetinget hørselstap, tinnitus og cochleaimplantat Tre artikler i dette nummer av Tidsskriftet...
Per Brodal
17.06.2010
Søvik, O. Livet som lovmessighet og sjansespill 231 s, ill. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. Pris NOK 285 ISBN 978-82-519-2521-1 «Utgangspunktet for denne boka har vært, og er, et dyptfølt...
Per Brodal
28.01.2010
Nyberg, L. Kognitiv neurovetenskap Studier av sambandet mellan hjärnaktivitet och mentala processer. 214 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 382 ISBN 978-91-44-05155-0 Moderne teknikker...
Per Brodal
09.09.2010
Rolls, ET Deco, G. The noisy brain Stochastic dynamics as a principle of brain function. 316 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 38 ISBN 978-0-19-958786-5 Forfatterne...
Per Brodal
23.08.2011
Raaheim, Arild Læring og undervisning 182 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 298 ISBN 978-82-450-1113-5 Arild Raaheim er kognitiv psykolog og professor i universitetspedagogikk ved...
Per Brodal
04.10.2011
Shallice, Tim Cooper, Richard P. The organisation of mind 593 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-957924-2 Kognitiv vitenskap og nevrovitenskap har ulike...
Per Brodal
06.05.2011
Banich, Marie T. Caccamise, Donna Generalization of knowledge Multidisciplinary perspectives. 365 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2010. Pris GBP 48 ISBN 978-1-84872-898-1 Evne til å generalisere...
Per Brodal
01.11.2011
Etter femten år viser Oslo 96 tegn til slitasje. Hva kan gjøres for å revitalisere og videreutvikle medisinstudiet? I 1996 innførte Det medisinske fakultet en ny studieplan som ble kalt Oslo 96...
Per Brodal
21.02.2012
Andersen, Thomas Bull Kristensen, Lars Bo Biomekanik og bevægelseslære 2. utg. 144 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag 2011. Pris DKK 330 ISBN 978-87-7749-611-0 Innsikt i biomekanikk er av...
Per Brodal
27.03.2012
Ingrid Neteland gir en urovekkende beskrivelse av hvordan hun opplever tilværelsen som medisinstudent. Det som i hovedsak burde være en god opplevelse av læring og personlig vekst, er blitt en kamp...
Per Brodal
22.01.2013
Passingham, Richard E. Wise, Stephen P. The neurobiology of the prefrontal cortex Anatomy, evolution, and the origin of insight. 399 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 50...
Per Brodal
29.10.2013
Det er høyst usikkert om graderte karakterer vil gjøre det vesentlig lettere å velge mellom de mange søkerne til turnusplass, og det er gode holdepunkter for at graderte karakterer gjør det...
Per Brodal
17.09.2013
Gilroy, Anne M. MacPherson, Brian R. Ross, Lawrence M. Atlas of anatomy Latin nomenclature. 2. utg. 712 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2012. Pris EUR 90 ISBN 978-1-60406-747-7 Jeg anmeldte første...
Per Brodal
07.05.2013
McCabe, Donald L. Butterfield, Kenneth D. Treviño, Linda K. Cheating in college Why students do it and what educators can do about it. 225 s, tab. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press,...
Per Brodal
11.03.2014
Frich, Lundin og Os gjentar i sin kommentarartikkel argumenter for graderte karakterer, som de har fremført før i Tidsskriftet og i Dagens medisin ( 1 ). De gir inntrykk av en grundig avveining av...
Per Brodal
19.08.2014
De overordnede målene for legestudiene i Norge signaliserer en intensjon om å utdanne leger som har integrert de naturvitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske aspektene ved å være lege. Det...
Per Brodal
11.03.2014
Frich og medarbeidere gjentar i sitt tilsvar enda en gang at de mener graderte karakterer gir fordeler med hensyn til motivasjon, tilbakemelding og jobbsøknad, men det forblir påstander uten støtte i...
Per Brodal
09.12.2014
Vincent, Jean-Didier Lledo, Pierre-Marie The custom-made brain Cerebral plasticity, regeneration and enhancement. 180 s, ill. New York, NY: Columbia University Press, 2014. Pris USD 28 ISBN 978-0-231...