Bevegelsesapparatets anatomi i kortversjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  David Kocemba, Charlotte Lott Dreiø Carlsen, Johanne Elmbæk Kassow

  Kompendium i makroskopisk anatomi: Bevægeapparatet

  298 s, ill. København: Munksgaard, 2020. Pris DKK 395

  ISBN 978-87-628-2063-0

  Forfatterne av dette kompendiet har som intensjon å «bygge bro mellem den intetanende anatomistuderende og de detaljerede lærebøger». Den er skrevet av tre legestudenter som har flere års erfaring med undervisning i makroskopisk anatomi og som ønsker å presentere anatomien på en forståelig måte uten for mye detaljer. Kompendiet har samme organisering av stoffet som tradisjonelle anatomiske lærebøker. Teksten er, som ventet i et kompendium, svært kortfattet. Til gjengjeld er det rikelig med klare og instruktive tegninger, som jeg anser som bokens styrke. Teksten er faglig korrekt, også med hensyn til anatomisk nomenklatur.

  Min erfaring er at en del studenter liker denne typen læremidler. Med sin faglige etterrettelighet og gode illustrasjoner kan derfor denne boken anbefales, riktignok brukt som repetisjon og ikke som førstegangs innlæring av stoffet. Det kan imidlertid virke som forfatterne nettopp mener at kompendiet skal lette studentenes møte med anatomien. Det mener jeg er misforstått. Det ligger i sakens natur at et kompendium er mer innrettet mot å huske enn å forstå. Det preger også dette kompendiet, som bl.a. inneholder tallrike huskeregler, mens funksjon er fremstilt så kortfattet og fragmentert at det ikke bidrar nevneverdig til forståelse og overføring til klinisk praksis.

  Oppfatningen av anatomi som et puggefag med uendelig mange detaljer er dessverre seiglivet. Hvis anatomien skal kunne hjelpe studentene i deres senere kliniske resonnementer og forståelse av sykelige prosesser, kreves åpenbart en tilnærming som er rettet mot forståelse mer enn bare memorering, og med kliniske eksempler som letter overføringen. Dette krever engasjerte og kunnskapsrike lærere som setter sitt fag i en større sammenheng og stimulerer studentenes nysgjerrighet.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media