Brattebø G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brattebø G

Brattebø G
30.06.1998
Det er ti år siden de første store randomiserte kliniske studier viste at tidlig trombolyse reduserte mortaliteten i betydelig grad etter akutt hjerteinfarkt. Vi vet nå også sikkert at den gunstige...
Wisborg T, Brattebø G
10.04.1997
Sammendrag Spinalanestesi har lenge vært benyttet ved dagkirurgi, men frykten for den såkalte postspinale hodepine hos yngre pasienter har likevel gjort at mange anestesiologer ikke rutinemessig...
Brattebø G, Wisborg T
10.11.1996
Behandlingen av pasienter med hjertestans er en av de tilstander som er mest gjennomdiskutert. Det finnes europeiske retningslinjer som i detalj beskriver tiltak, medikamentdoser og rekkefølge i...
Brattebø G, Aanderud L, Risberg J, Eidsvik S
30.05.1996
Nå et etablert tilbud i Norge Sammendrag Hyperbar oksygenbehandling er en behandlingsform som kan være livreddende ved flere akutte tilstander, eksempelvis gassembolier til hjerne og ryggmarg,...