Hyperbar oksygenbehandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nå et etablert tilbud i Norge

  Sammendrag

  Hyperbar oksygenbehandling er en behandlingsform som kan være livreddende ved flere akutte tilstander, eksempelvisgassembolier til hjerne og ryggmarg, gassgangren og røyk-/gassforgiftninger. Denne behandlingsformen er også hyppigbenyttet ved dekompresjonssykdom hos dykkere. Haukeland Sykehus ble fra 1994 tildelt landsfunksjon for hyperbarmedisin,og i denne artikkelen gjennomgås det fysiologiske grunnlaget, indikasjoner, kontraindikasjoner, og den praktiskegjennomføring av hyperbar oksygenbehandling. Første to års aktivitet omtales også.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media