Hyperbar oksygenbehandling

Brattebø G, Aanderud L, Risberg J, Eidsvik S Om forfatterne
Artikkel

Nå et etablert tilbud i Norge

Sammendrag


Hyperbar oksygenbehandling er en behandlingsform som kan være livreddende ved flere akutte tilstander, eksempelvis gassembolier til hjerne og ryggmarg, gassgangren og røyk-/gassforgiftninger. Denne behandlingsformen er også hyppig benyttet ved dekompresjonssykdom hos dykkere. Haukeland Sykehus ble fra 1994 tildelt landsfunksjon for hyperbarmedisin, og i denne artikkelen gjennomgås det fysiologiske grunnlaget, indikasjoner, kontraindikasjoner, og den praktiske gjennomføring av hyperbar oksygenbehandling. Første to års aktivitet omtales også.

Anbefalte artikler