Spinalanestesi ved dagkirurgi

Wisborg T, Brattebø G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Spinalanestesi har lenge vært benyttet ved dagkirurgi, men frykten for den såkalte postspinale hodepine hos yngre pasienter har likevel gjort at mange anestesiologer ikke rutinemessig benytter metoden ved dagkirurgi. For å avdekke rutinene ved våre anestesiavdelinger gjennomførte vi en spørreundersøkelse ved norske sykehus.

Fra alle anestesiavdelinger ble det innhentet opplysninger om bruk av spinalanestesi til dagkirurgiske pasienter. Metoden ble våren 1995 brukt som rutine i halvparten av avdelingene. Vel halvparten av avdelingene hadde nedre aldersgrense for spinalanestesi. Av disse anvendte 1/3 av avdelingene 30 år som nedre grense, et valg som kan diskuteres i forhold til resultater fra nyere studier.

I et pasientmateriale fra Hammerfest sykehus har vi funnet at 93% av 120 dagkirurgiske pasienter i alderen 15-45 år som fikk spinalanestesi ønsket tilsvarende anestesi på nytt.

Undersøkelsen vår kan tyde på at flere avdelinger har rutiner som bygger på eldre studier. Frykt for postoperativ hodepine bør med dagens viten og erfaring ikke hindre bruk av spinalanestesi til dagkirurgiske pasienter.

Anbefalte artikler