Børdahl PE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Børdahl PE

Børdahl PE, Hem E
10.12.1999
Sammendrag Fødselshjelp og kvinnesykdommer utvikler seg til å bli en spesialitet med en svært høy andel kvinnelige leger. Slik har det ikke alltid vært. Det medisinske fakultet protesterte i 1882 mot...
Børdahl PE, Hem E
10.12.1998
Sammendrag Den tyskfødte Johan Gottfried Erichsen (1713-68), stadsfysikus i Bergen fra 1747, utførte trolig den første tangforløsning i Norge, 14. februar 1748. Moren overlevde etter å ha ligget i...
Børdahl PE, Hem E
10.12.1998
Sammendrag Til tross for økt antall keisersnitt og vakuumekstraksjoner er tangforløsninger fremdeles et av de hyppigste operative inngrep i en fødeavdeling. Det har de siste 30 år vært en økning av...
Hem E, Børdahl PE
10.12.1998
Sammendrag Privatlege Lars Thalian Backer (1812-84) utførte 20. august 1843 det første kjente keisersnitt i Norge. Operasjonen ble utført i pasientens hjem i Lardal i Vestfold på en 27 år gammel...
Børdahl PE
28.02.1998
Ved slutten av dette hundreåret er sterilisering den mest benyttede svangerskapsforebyggende metode i verden (1). Metoden som opprinnelig ble tatt i bruk for å beskytte kvinnens liv og helse mot...