MINNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En av de gamle høvdingene i norsk psykiatri, Nils Ludvig Dahl, døde stille 20. juli 2014 i en alder av snart 99 år. Han var aktiv til langt oppe i årene og arbeidet som psykoterapeut til han var 95 år. Han ga ut bøkene Livlegens historie i 2000 og trebindsverket Makt og medisin i 2012.

  Han var født i Harstad som den yngste av 12 søsken, derav navnet. Han tok examen artium i Oslo 1933 og medisinsk embetseksamen i Oslo 1942. I 1952 ble han spesialist i psykiatri.

  Dahl var første psykiatrioverlege i Fredrikstad 1957 – 62 og bygde opp avdelingen med Norges første alderspsykiatriske avdeling. Deretter var han overlege ved Aker sykehus frem til 1985. Karrieren før det omfattet Veum sykehus, Gaustad sykehus, Universitetets psykiatriske klinikk, Psykiatrisk avdeling B ved Ullevål sykehus og Neevengården sykehus. Som ledd i psykoterapiutdanningen gikk han i psykoanalyse hos Harald Schjelderup, og han var viktig for oppstarten av Institutt for psykoterapi.

  I en periode var han var nestformann i Norsk psykiatrisk forening, og han var en aktiv pådriver for psykoterapiseminarene ved Modum Bads Nervesanatorium.

  Nils Ludvig Dahl var utrolig kunnskapsrik, både innen sin spesialitet og innen andre medisinske disipliner. Han var omfattende belest i skjønnlitteratur – han var ikke fetter av Sigrid Undset for ingenting – og ikke minst historie, særlig medisinsk historie, jf. hans litterære produksjon. Han var, som han selv ville sagt, en ordhag mann. Og han var kjent som en fremragende underviser. Ryktene vil ha det til at den hyperkritiske Einar Kringlen bestemte seg for å bli psykiater etter å ha hørt Nils Ludvigs forelesninger i Bergen i 1956 – 57. Om psykiatriens historie foreleste han på grunnkurs for psykiatere frem til han var 84 år.

  Men først og fremst minnes vi hans menneskelighet, hans varme omsorg for både pasienter og medarbeidere. Han hadde et usvikelig klinisk skjønn, og hans arbeid var alltid pasientsentrert. Han var en interessant, interessert, raus og støttende kollega og sjef. Ved bisettelsen ble vi minnet om at hans omsorg ikke bare omfattet familien og etterkommerne, men i høy grad også naboene til familiehytta i Hemsedal.

  Vi vil savne ham som venn og kollega, og sørger sammen med barna Alv Andreas, Elisabeth og Marianne, og resten av slekten som han var så glad i.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media