Bjørn Oscar Hoftvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Oscar Hoftvedt

Bjørn Oscar Hoftvedt
03.02.2020
Ber leger informere pasientene om helserisiko. Den europeiske legeforeningen, CPME, har vedtatt et nytt policydokument om nye tobakks- og nikotinprodukter, herunder e-sigaretter, der de advarer mot...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Eline Thorleifsson
17.09.2018
Legeforeningen har siden 2004 hatt et samarbeid med den kinesiske psykiatriforening om etikk og menneskerettigheter i psykiatrien. Samarbeidet er finansiert av Utenriksdepartementet. MAOS HJEM: De...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Bjørn Blomberg, Sidsel Rogde, Arvid Nedal
04.01.2007
Forskjellene mellom rike og fattige øker i dagens Kina, også når det gjelder tilgangen på psykiatriske helsetjenester. Mangelen på en landsomfattende lov om psykisk helsevern innebærer svake...
Tengel Aas Sandtrø, Bjørn Oscar Hoftvedt
28.08.2008
For første gang er det nå blitt gitt avsluttende prøver, med bestått/ikke bestått, i et av Legeforeningens nettkurs. Flere slike kommer i fremtiden. Det er imidlertid ikke gitt at alle kurs bør ha...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sidsel Rogde
29.05.2008
Det er fortsatt politiske fanger og fanger som er utsatt for tortur i Tyrkia. Den tyrkiske legeforeningen deltar aktivt i arbeidet for å fremme menneskerettighetene i landet. Brev fra Tyrkia Human...
Bjørn Oscar Hoftvedt
20.11.2008
Den nye Helsinki-deklarasjonen som regulerer de etiske sidene ved medisinsk forskning, ble vedtatt på årsmøtet i Verdens legeforening (WMA) i Seoul i oktober. Det var imidlertid uenighet om hvor...
Bjørn Oscar Hoftvedt
14.05.2009
Ved Nasjonalt medisinsk museum ved Norsk Teknisk Museum i Oslo var det vinteren 2009 en utstilling kalt Vonde minner. Den handlet om barn som var innlagt i tuberkulosesanatorier i 1940-, 50- og 60-...
Audun Fredriksen, Bjørn Oscar Hoftvedt, Hans Asbjørn Holm, Einar Skoglund
05.01.2006
Utdanning har preget Legeforeningens faglige aktivitet helt fra stiftelsen i 1886. Foreningens medlemmer utfører et betydelig ubetalt arbeid for å vedlikeholde, kvalitetssikre og videreutvikle det...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Ulrich Abildgaard, Kirsten Osen
26.01.2006
– Bruk av atomvåpen vil være en katastrofe for menneskeheten. Den nåværende situasjon hvor noen har og andre ikke får lov til å ha atomvåpen, er uholdbar. Det sa Henrik Salander fra Blix-kommisjonen...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Karoline Borgen
08.06.2006
Legeforeningen lanserte i vår sitt andre store grunnkurs på Internett. 39 spesialister har bidratt til å utvikle et grunnkurs i kirurgisk og medisinsk gastroenterologi. Faksimile fra nettsidens...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
23.03.2006
Med diagnosen posttraumatisk stresslidelse tar man ikke hensyn til kulturspesifikke forhold, mener flere leger fra Midtøsten. Dette kom frem på en konferanse i Istanbul om menneskeskapte traumer og...
Bjørn O. Hoftvedt, Sverre Varvin, Birgit Lie, Sidsel Rogde, Jan Helge Solbakk, Kristian Hagestad, Eline Thorleifsson
15.05.2003
I Diyarbakir i Tyrkia kan helsepersonell bli arrestert for å behandle såkalte terrorister. Inntil nylig var det forbudt å bruke det kurdiske språket. Det var straffbart for leger å gi...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
20.03.2002
Gravlundene i Sarajevo er overfylt med gravsteiner. Parker og idrettsarenaer ble også tatt i bruk for å begrave de døde. De fleste drepte var muslimer, men det var også mange serbere og kroater. Foto...
Sverre Varvin, Bjørn Oscar Hoftvedt
20.04.2002
Menneskerettighetsutvalget har i sitt siste brev til den israelske legeforeningen fordømt at ambulanser er blitt brukt til å transportere våpen. Vi mener likevel det er en forskjell mellom hva...
Bjørn Oscar Hoftvedt
30.04.2002
Begrunnelsen for boten til senterets leder Sezgin Tanrikulu var at myndighetene karakteriserte virksomheten som ulovlig. Senteret driver dokumentasjon av tortur og behandler torturofre. Tanrikulu...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
10.01.2002
3.–4. november 2001 arrangerte Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, The Human Rights Foundation of Turkey og The Turkish Medical Association, konferansen Health and Prison i Mersin i...
Bjørn Oscar Hoftvedt
10.01.2001
Temaene varierte fra innlegg om det skapende og nysgjerrige mennesket til sykelønnsordninger og attføring. Prosjekter I Sverige pågår prosjektet Hälsa, Arbetsliv, Kvinnoliv som et samarbeid mellom...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Otto W. Steenfeldt-Foss, Eline Thorleifsson, Sverre Varvin, Camilla Stoltenberg
06.08.2013
Ethics and human rights are core values in medical activity. Doctors may become involved in situations where they are at risk of violating human rights, or they may become subject to such violations...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
10.06.2000
FN-sanksjonene omfattet blant annet reservedeler, ny teknologi, oljeprodukter og kapital. Unntatt fra sanksjonene var mat og medisiner. Sanksjonene omfattet også vitenskapelig og teknisk samarbeid og...
Bjørn Oscar Hoftvedt
10.08.2000
alternativ til tradisjonelle kurs. Programmet er nå ferdig, og informasjon vil bli sendt alle godkjente utdanningsavdelinger i løpet av august. Legeforeningen har siden 1986 arrangert kurs for å...