Bjørn Oscar Hoftvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Oscar Hoftvedt

Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin
10.12.2000
Leger som arbeider frivillig ved de fem sentrene for torturofre, deltok på konferansen i Izmir i oktober. Foto B.O. Hoftvedt Den første konferansen ble holdt i Diyarbakir i Øst-Tyrkia i 1998. I april...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Birgit Lie, Sidsel Rogde
03.02.2005
Pasienter med psykiske lidelser møter fortsatt fordommer i det kinesiske samfunn, og behandlingstilbudet er ofte svært begrenset. Den kinesiske psykiatriforening arbeider aktivt for å endre...
Sverre Varvin, Bjørn Oscar Hoftvedt
03.02.2005
I et intervju i Tidsskriftet i nr. 23/2004 forteller Sahli Tahiri en historie om kosovoalbanske barn som i 1990 ble forgiftet med kolinesterasehemmende gass ( 1 ). Det finnes undersøkelser av...
Bjørn Oscar Hoftvedt
17.06.2010
Legeforeningen har et bredt internasjonalt engasjement både gjennom Verdens legeforening (WMA) og Den europeiske legeforening (CPME). I Legeforeningens tidsskrift nr 9 i år tar Svein Aasten Dommerud...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Otto W. Steenfeldt-Foss, Eline Thorleifsson, Sverre Varvin, Camilla Stoltenberg
06.08.2013
Etikk og menneskerettigheter er sentrale verdier i medisinsk virksomhet. Leger kan komme opp i situasjoner der de står i fare for å bryte menneskerettighetene eller de kan selv bli utsatt for...
Bjørn Oscar Hoftvedt
28.05.2013
Helsinkideklarasjonen om forskning på mennesker som første gang ble vedtatt i 1964, har vært gjennom en ny revisjon. Versjonen som nå foreligger har vært gjennom en grundig prosess. 102...
Bjørn Oscar Hoftvedt
17.06.2014
I juni er det femti år siden Helsinkideklarasjonen om biomedisinsk forskning på mennesker ble vedtatt. Deklarasjonen er sammen med Tokyodeklarasjonen mot legers deltakelse i tortur, de to viktigste...
Bjørn Oscar Hoftvedt
21.04.2015
Etter én og en halv times rettsmøte avviste dommeren saken mot Ankara legeforening som grunnløs, en sak der tyrkiske helsemyndigheter krevde at medlemmer av foreningens styre og etikkrådet måtte...
  •