Advarer mot bruk av nye tobakks- og nikotinprodukter

Bjørn Oscar Hoftvedt Om forfatteren
Artikkel

Ber leger informere pasientene om helserisiko.

Den europeiske legeforeningen, CPME, har vedtatt et nytt policydokument om nye tobakks- og nikotinprodukter, herunder e-sigaretter, der de advarer mot bruk av disse produktene. Produktene er ikke uten helserisiko og bør heller ikke brukes som ledd i røykeavvenning. CPME ber alle leger informere sine pasienter om hva de utsetter seg for ved å bruke disse nye tobakksproduktene. Det bør rettes spesiell oppmerksomhet mot unge mennesker som aldri har røykt. CPME er derfor sterkt kritisk til tilsetting av smaksstoffer som gjør produktene mer attraktive.

Hele policydokumentet kan leses på www.cpme.eu.

Anbefalte artikler