Bjarte G. Solheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarte G. Solheim

Bjarte G. Solheim, Jan L. Svennevig
26.11.2018
Tine Torsvik Steinsvåg påpeker at det i Norge ikke finnes oversikt over grunner til at pasienter får transfusjonsbehandling eller hvor mye blod som blir gitt ved ulike diagnoser og operasjoner. Hun...
Bjarte Gees Solheim
12.06.2008
Transfusjon med blod som er eldre enn 14 dager, kan gi høyere sykelighet og høyere dødelighet. Norske eksperter anbefaler en grense på ti dager for blod til intensivpasienter. Under lagring skjer det...
Bjarte Gees Solheim
28.08.2008
1980-årenes entusiasme er erstattet av nøktern realisme og ny innsikt i det kompliserte samspillet mellom oksygentransport og mikrosirkulasjon. I 1980-årene ble det utviklet en rekke...
Ulf E. Kongsgaard, Bjarte G. Solheim, Hans Erik Heier
06.02.2003
Blodtransfusjoner har reddet menneskeliv gjennom mange år. Til tross for at risikoen for transfusjonsrelaterte komplikasjoner er lavere nå enn noen gang tidligere, har det de siste 20 år vært et...
Bjarte G. Solheim
20.02.2003
Tobakk har en velkjent karsinogen effekt. Nå viser en ny studie at tobakk kan bidra til kreft også ved at celler under utvikling til kreftceller kan unndra seg immunapparatets kontroll. HLA-...
Bjarte G. Solheim, Kolbjørn Forfang
20.10.2002
I 2001 hadde Tidsskriftet et oppslag om at beinmargsceller gir opphav til ulike vev (1). Det ble bl.a. vist til en studie på mus der stamceller fra beinmarg gav utvikling til funksjonelt myokard...
Anne Spurkland, Bjarte G. Solheim
20.03.2002
Menneskets arvemasse, genomet, består av ca. tre milliarder nukleotider eller baser, som er byggesteinene i DNA-molekylet. Rekkefølgen av de fire ulike basene i DNA-tråden inneholder den genetiske...
Bjarte G. Solheim
30.05.2001
Marius Conradi tar opp et meget aktuelt spørsmål. Det har lenge vært kjent at bl.a. 2,3-DPG (difosfoglyserat) og ATP-innhold synker i røde blodceller under lagring. Etter to uker vil 2,3-DPG i SAGMAN...
Øystein Flesland, Bjarte G. Solheim
30.08.2001
Føre var-prinsippet er viktig når vi står overfor utfordringer der vi ikke har oversikt over alle konsekvensene (1). Samtidig må vi spørre oss: Når er det gjort nok for å ivareta befolkningens...
Bjarte G. Solheim
30.08.2001
At stamceller, når de utsettes for de rette ytre stimuli, kan utvikle seg til en annen type vev enn de opprinnelig var ment for, kalles transdifferensiering. Beinmargsstamceller kan for eksempel...
Øystein Flesland, Bjarte G. Solheim
10.09.2000
Smitterisikoen for virussykdommer som HIV-infeksjon og hepatitt er lav i den vestlige verden. Likevel innføres stadig nye obligatoriske tester, etter press fra pasientgrupper og påbud fra...
Bjarte G. Solheim
01.12.2005
Transplantasjon av multipotente navlestrengsstamceller til en pasient med paraplegi etter en nesten 20 år gammel ryggskade resulterte i funksjonell og morfologisk bedring. Pasienten har hatt stor...
Bjarte G. Solheim
22.04.2010
For første gang beskrives ex vivo-ekspansjon av antall funksjonelle hematopoetiske stamceller fra navlestreng. Forsinket hematologisk rekonstitusjon etter navlestrengstransplantasjon skyldes trolig...