Stamceller fra navlestreng gav bedring hos paraplegiker

Bjarte G. Solheim Om forfatteren
Artikkel

Transplantasjon av multipotente navlestrengsstamceller til en pasient med paraplegi etter en nesten 20 år gammel ryggskade resulterte i funksjonell og morfologisk bedring.

Pasienten har hatt stor fremgang etter injeksjonen. Foto AFP/SCANPIX

Takket være liberal lovgivning og aktive forskningsmiljøer har Korea en ledende rolle innen human stamcelleforskning. Mononukleære celler fra human navlestreng har i en årrekke vært benyttet til hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Nå vises det at multipotente stamceller generert fra human navlestreng også kan differensiere til nevrogent vev (1).

Etter flere ukers cellekultur ble adherente multipotente humane navlestrengsstamceller resuspendert for behandling av en 37 år gammel kvinne. Hun hadde komplett paraplegi fra Th10 etter en 19 1/2 år gammel ryggskade. Via en bakre laminektomi ble det injisert 1 ml stamceller mellom skadet og normal ryggmarg, og 2 ml stamceller diffust intra- og ekstraduralt i det skadede området. Det kom ingen tegn til avstøtningsreaksjoner, og det ble ikke gitt immunsupprimerende behandling. I parallelle studier viste forfatterne at de injiserte stamcellene lot seg differensiere til nevrogent vev in vitro.

41 dager etter injeksjonen hadde pasienten gjenvunnet motorisk og sensorisk funksjon i underekstremitetene. Samtidig viste CT og MR regenerasjon i det skadede området og deler av cauda equina.

Stamcellene kan ha produsert cytokiner og vekstfaktorer som stimulerte det skadede vevet eller kan selv ha differensiert til nevrogent vev slik de gjorde in vitro. Det er også mulig at laminektomien med dekompresjon av det skadede vevet kunne resultere i spontan regenerasjon, selv om det er usannsynlig så lenge etter skaden.

Forfatterne mener at multipotente stamceller fra navlestreng er en attraktiv mulighet i behandlingen av nevrodegenerative sykdommer og fremhever de etiske fordelene med slike celler fremfor embryonale stamceller.

Anbefalte artikler