Berner A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berner A

Larsen SG, Wiig JN, Giercksky K-E, Berner A
20.11.1999
Sammendrag De fleste residiver av rectumcancer starter i bekkenet på utsiden av tarmen. Residivet er ofte palpabelt før det vokser gjennom tarmen eller vagina og diagnosen kan stilles ved...
Berner A, Skjørten FJ, Harvei S
20.09.1998
Sammendrag Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring bør inngå som en integrert del av rutinevirksomheten ved patologilaboratoriene. De senere års økte krav til effektivitet gjør at det blir mindre...
Berner A, Risberg BÅ, Franzen S
20.05.1996
Høsten 1991 startet den etterlengtede, landsomfattende masseundersøkelse av alle kvinner mellom 25 og 70 år i Norge. En viktig forutsetning for å lykkes i å redusere forekomsten av cervixcancer er...
Berner A, Bryne M, Thrane PS
20.03.1996
Sammendrag Til tross for store fremskritt innen diagnostisering og behandling av kreft, dør de fleste pasientene av metastaser. En medvirkende årsak til dette er at i ca. halvparten av...