Spredning av kreftsvulster

Berner A, Bryne M, Thrane PS Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Til tross for store fremskritt innen diagnostisering og behandling av kreft, dør de fleste pasientene av metastaser. En medvirkende årsak til dette er at i ca. halvparten av krefttilfellene har tumor allerede metastasert når svulsten fjernes kirurgisk. For å redusere kreftdødligheten er det derfor viktig å få økt kunnskap om metastaseringsprosessen. Nyere forskning har vist at metastasering er et resultat av et nært samspill mellom tumorceller og vertsorganismen. Bare tumorceller med de nødvendige egenskaper innen en heterogen primærtumor har evne til å etablere en metastase om mottakerorganet har det rette miljø. I denne oversiktsartikkelen diskuteres de forskjellige trinnene i metastaseringsprosessen i lys av nyere forskningsresultater.

Anbefalte artikler