Berit Muan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Muan

Berit Muan, Fridtjof Heyerdahl, Roald Lindås, Anders Prestmo, Helge Skjønsberg, Knut Joachim Berg
26.08.2010
Det er drøyt 10 000 forgiftningsrelaterte sykehusinnleggelser og 500 dødsfall årlig på grunn av forgiftning i Norge ( 1 , 2 ). Ca. 1/5 av dødsfallene skjer i sykehus. Kunnskap om omfang og...
Christian Haga, Berit Muan, Monica Cheung, Mariann Lyngra, Carl Erik Strømsæther, Olav Lutro, Erik Andrew
01.11.2011
Paracetamolforgiftning er et betydelig problem i mange vestlige land. I Storbritannia er denne type forgiftning involvert i 100 – 200 dødsfall årlig ( 1 ). I Norden har Danmark utpekt seg med et...
Dag Jacobsen, Tarjei Rygnestad, Berit Muan, Erik Andrew
04.10.2011
Giftinformasjonen fyller 50 år i 2011. I løpet av disse årene har både informasjonsvirksomheten, forgiftningsmønsteret og forgiftningsbehandlingen endret seg. Godt samarbeid mellom Giftinformasjonen...