Bergsjø P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bergsjø P

Bergsjø P
10.12.1998
For 15 år siden spurte jeg: Er vi for raske til å gjøre keisersnitt? (1). Da hadde bruken av inngrepet tiltatt år for år. Før 1973 hadde andelen aldri ligget over 2,5%, men i 1981 var den 7,5%...
Haram K, Bergsjø P, Tangvik RJ
20.09.1997
Sammendrag Artikkelen gir en oversikt over mors vekt før og i svangerskapet og vektøkning i svangerskapet, definisjon av over- og undervekt, årsak til vektavvik (f.eks. hyperemesis, anorexia nervosa...
Bergsjø P
20.06.1997
Ideelt sett bør hver ny metode for undersøkelse og behandling innen medisinen prøves ut ved kontrollerte undersøkelser før den introduseres i alminnelig praksis. I virkeligheten er det vel bare...
Bergsjø P, Daltveit AK
20.05.1996
Sammendrag I tidsrommet 1972-93 sank antall fødeinstitusjoner i Norge fra 158 til 67. Nedlegging av fødehjem og fødeseksjoner ved små sykehus er den viktigste årsak. Nedgangen var dels betinget i...
Bergsjø P
20.04.1996
Abortdebatten har blusset opp i kjølvannet av Stortingsmelding nr. 16 Om erfaringer med lov om svangerskapsavbrudd mv (1). Det er liten grunn til å tro at Stortinget vil forandre loven. Både 12-...