Vekt og vektøkning hos gravide

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen gir en oversikt over mors vekt før og i svangerskapet og vektøkning i svangerskapet, definisjon av over- ogundervekt, årsak til vektavvik (f.eks. hyperemesis, anorexia nervosa og bulimia nervosa). Liten vekt ved konsepsjonengir risiko for barn med lav fødselsvekt.

  Fysiologisk vektøkning i svangerskapet er 10-16 kg eller vel 20% av vekten før svangerskapet. Vektøkningen er minsti første trimester og størst mellom 17. og 24. svangerskapsuke.

  Underernæring gir risiko for for tidlig fødsel og redusert fostervekst. Underernæring kan skyldes anorexia nervosaog bulimia nervosa.

  Overvekt gir gjennomgående store barn. Det kan skyldes nedsatt glukosetoleranse hos gravide eller feilernæring.

  Unormal vektøkning kan være et varsel om utvikling av preeklampsi. For overvektige vil en vektøkning på 7-12 kgredusere frekvensen av komplikasjoner.

  Overvektige har økt risiko for komplikasjoner ved generell anestesi og operativ forløsning. Det bør tilbystromboseprofylakse med heparin eller dekstran ved forløsning med keisersnitt og dessuten antibiotikaprofylakse.Vektreduksjon hos overvektige bør tilstrebes etter fødselen, ved diett og mosjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media