Fødeinstitusjoner og fødsler i norske fylker i begynnelsen av 1990-årene

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I tidsrommet 1972-93 sank antall fødeinstitusjoner i Norge fra 158 til 67. Nedlegging av fødehjem og fødeseksjoner vedsmå sykehus er den viktigste årsak. Nedgangen var dels betinget i synkende fødselstall gjennom 1970-årene, dels imedisinsk anbefaling om tryggere fødsler i velutstyrte institusjoner. 16 av våre 19 fylker hadde i 1993 fire ellerfærre fødeinstitusjoner. I tre av fylkene fødte kvinnene bare ved en fødeavdeling. Nordland har fortsatt tifødeinstitusjoner, dobbelt så mange som fylke nummer to på listen, Møre og Romsdal. Over halvparten av de 60000fødslene i Norge skjedde i 1990 og 1993 ved institusjoner med 500-2999 fødsler årlig. I begge årene utgjordehjemmefødsler 0,3% og transportfødsler 0,2% av det totale antall fødsler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media