Fødeinstitusjoner og fødsler i norske fylker i begynnelsen av 1990-årene

Bergsjø P, Daltveit AK Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I tidsrommet 1972-93 sank antall fødeinstitusjoner i Norge fra 158 til 67. Nedlegging av fødehjem og fødeseksjoner ved små sykehus er den viktigste årsak. Nedgangen var dels betinget i synkende fødselstall gjennom 1970-årene, dels i medisinsk anbefaling om tryggere fødsler i velutstyrte institusjoner. 16 av våre 19 fylker hadde i 1993 fire eller færre fødeinstitusjoner. I tre av fylkene fødte kvinnene bare ved en fødeavdeling. Nordland har fortsatt ti fødeinstitusjoner, dobbelt så mange som fylke nummer to på listen, Møre og Romsdal. Over halvparten av de 60000 fødslene i Norge skjedde i 1990 og 1993 ved institusjoner med 500-2999 fødsler årlig. I begge årene utgjorde hjemmefødsler 0,3% og transportfødsler 0,2% av det totale antall fødsler.

Anbefalte artikler