Berge Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berge Solberg

Berge Solberg
01.02.2021
Dag Slotfeldt-Ellingsen Forskningsetikk Yrkesetikk ved forskningsvirksomhet. 384 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 379 ISBN 978-82-15-04232-9 Moderne mennesker liker i stadig mindre...
Berge Solberg, Hilde Eikemo
11.01.2021
Passive consent meets important ethical concerns and ought to be more applied in certain types of medical and health-related research. The purpose of the Health Research Act is to promote good and...
Berge Solberg, Hilde Eikemo
11.01.2021
Det passive samtykket ivaretar viktige etiske hensyn og bør kunne brukes i langt større grad innen visse typer medisinsk og helsefaglig forskning. Helseforskningslovens formål er å fremme god og...
Gry Wester, Eli Feiring, Reidun Førde, Søren Holm, Ole Frithjof Norheim, Berge Solberg
11.01.2021
FHIs oppnevnte ekspertgruppe om vaksineprioritering har anbefalt at de med høy risiko for alvorlig sykdom bør prioriteres foran helsepersonell i første fase, gitt det vi vet om vaksinenes virkemåte...
Berge Solberg, Torbjørn Dahl
04.09.2018
A new information dilemma has arisen for doctors in public hospitals: Should they inform cancer patients that costly private treatment options are available? In the public health services,...
Berge Solberg, Torbjørn Dahl
03.09.2018
Det har oppstått et nytt informasjonsdilemma for leger ved offentlige sykehus: Bør de informere kreftpasienter om at det finnes et kostbart privat behandlingstilbud? Prioritering i den offentlige...
Berge Solberg
28.06.2007
Saugstad, OD. Når grenser flyttes Om ufødt liv, helse og forskning. 205 s. Oslo: Avenir forlag, 2007. Pris NOK 198 ISBN 978-82-494-0063-8 Ola Didrik Saugstads kamp i avisspaltene mot...
Berge Solberg
23.10.2008
Østnor, L Stem cells, human embryos and ethics Interdisciplinary perspectives. 255 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2008. Pris EU 30 ISBN 978-1-4020-6988-8 I januar 2005 ble en gruppe norske forskere...
Berge Solberg, Rune Nydal
26.02.2009
I Tidsskriftet nr. 24/2008 hevder Bjørn Hofmann at ultralydteknologien i dag på ny synes å unnslippe etisk debatt ( 1 ). Det er uklart hva Hofmann etterlyser. Dersom påstanden er at etisk debatt...
Anniken Hamang, Berge Solberg, Cathrine Bjorvatn, Gottfried Greve, Nina Øyen
11.06.2009
I nær fremtid vil samfunnet og helsevesenet stå overfor store utfordringer når det gjelder å yte hjelp til stadig nye pasientgrupper der man på grunn av hurtig utvikling innen genteknologi kan...
Berge Solberg
25.06.2009
Bioteknologiloven fra 2003 har forhindret et screeningprogram for Downs syndrom. Slik sett er intensjonen bak den innfridd. Men i økende grad får gravide tidlig ultralydundersøkelse som «medisin»,...
Berge Solberg
09.10.2003
Det er like før den nye bioteknologiloven skal vedtas i Stortinget. Mest strid har trolig den foreslåtte reguleringen av tidlig ultralyd skapt. Men hva er det etiske forholdet mellom tidlig ultralyd...
Berge Solberg
20.04.2001
DNA-mikromatriseteknologi (microarray) muliggjør gentesting i et omfang vi foreløpig har vært ukjent med. Enorme mengder genetisk risikokunnskap vil i fremtiden kunne bli tilgjengelig for ethvert...
Kristin Solum Steinsbekk, Berge Solberg
16.10.2012
Illustration: Stein Løken Genome research, i.e. the use of exome or whole-genome sequencing technologies, is now entering medical research and diagnostics at full speed. This has given rise to an...
Berge Solberg
07.05.2013
Ethics dialogues across professional groups may bring us closer to good decisions on priorities. But it is far from certain that they will take us all the way. A strident debate on priorities has...
Berge Solberg
03.06.2010
Blume, P Herrmann, JR. Ret, privatliv og teknologi 2. utg. 272 s. København: DJØF Forlagene, 2010. Pris DKK 400 ISBN 978-87-574-2145-3 Privatliv og personvern er hete temaer i norsk helsepolitisk...
Berge Solberg
06.03.2012
Sugarman, Jeremy Sulmasy, Daniel P. Methods in medical ethics 2. utg. 353 s, tab, ill. Washington, DC: Georgetown University Press, 2010. Pris USD 40 ISBN 978-1-58901-701-6 I løpet av 2011 ble det...
Kristin Solum Steinsbekk, Berge Solberg
16.10.2012
Illustrasjon Stein Løken Genomforskning, dvs. bruk av eksom- eller helgenomsekvenseringsteknologier, er nå på full fart inn i både medisinsk forskning og diagnostikk. Dette har ført til en intens...
Berge Solberg
07.05.2013
Etikkdialoger på tvers av faggrupper kan bringe oss nærmere gode prioriteringsbeslutninger. Men det er ikke sikkert at de bringer oss i mål Det har vært en høylytt prioriteringsdebatt i Norge det...
Berge Solberg
25.03.2014
Benjamin, Ruha People’s science Bodies and rights on the stem cell frontier. 272 s, ill. Stanford, CA: Stanford University Press, 2013. Pris USD 25 ISBN 978-0-8047-8297-5 Husker du de etiske...