Bente Mikkelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Mikkelsen

Elisabeth Arntzen, Bente Mikkelsen
04.01.2007
Pasienter innen en helseregion skal gis faglig likeverdige helsetjenester når de behandles for samme lidelse på samme nivå. Diagnostikk og behandling skal være av god kvalitet, i samsvar med god...
Bente Mikkelsen, Signe Gerd Blindheim
30.06.2001
Legeforeningen mener at sykehusavdelinger hvor diagnostikk og behandling er det sentrale, skal ledes av leger (1). Imidlertid har enkelte sykehus valgt å ansette ikke-lege som avdelingsleder ved...
Bente Mikkelsen
10.10.2001
Endringsforslagene er primært foranlediget av de endringer som er vedtatt i lover for Den norske lægeforening. Styret har samtidig benyttet anledningen til å foreslå enkelte endringer i lovene på...
Bente Mikkelsen
04.11.2010
There has been a lack of clarity regarding the service offered by Oslo hospitals, and they have not been geared to patient’s wishes and needs. Nor have their services been aligned to the special...
Bente Mikkelsen
20.10.2000
Lichtenberg & Nilsen har tidligere beskrevet de fleste plikter knyttet til avdelingsoverlegens funksjon (1). Jon Haffner og medarbeidere drøfter tre spørsmål knyttet til avdelingsoverlegens...
Elisabeth Arntzen, Bente Mikkelsen
17.03.2005
Pasienter i norske sykehus skal kunne stole på at de får trygg og god behandling og at de blir møtt med åpenhet og forutsigbarhet. Gjennom god faglig og organisatorisk ledelse skal kvalitet sikres og...
Bente Mikkelsen
04.11.2010
Sykehustilbudet i Oslo har vært uoversiktlig og ikke tilpasset pasientenes ønsker og behov. Tilbudet har heller ikke vært tilpasset Oslos utfordringer – en stor andel rusmisbrukere, en flerkulturell...
Bente Mikkelsen
03.06.2011
Mette Walberg, smittevernoverlege i Vestre Viken, har i Tidsskriftet nr. 7/2011 ( 1 ) redegjort for et systematisk og godt arbeid med smittevern på Bærum sykehus. I artikkelen er hun kritisk til at...