Audun Myskja

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Audun Myskja

Audun Myskja
24.02.2020
Jeg har i løpet av karrieren fått møte mentorer som har formet mitt virke som lege. Deres eksempel er en av de avgjørende grunnene til at jeg, som i utgangspunktet er på rask vei inn i formell...
Audun Myskja
07.03.2017
Stige, Brynjulf Ridder, Hanne Mette Musikkterapi og eldrehelse 280 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02463-9 Brynjulf Stige og Hanne Mette Ridder er ledende...
Audun Myskja
12.06.2008
There but for fortune may go you and I Phil Ochs En vanlig tirsdagsmorgen på vei til sjuflyet farer blikket over løssalgsavisene idet jeg haster forbi kiosken. Plutselig får jeg et visuelt sjokk rett...
Audun Myskja
26.06.2008
T., Strøm-Olsen Trekkfuglene Et liv i musikk, kunst og kreft 275 s, ill. Oslo: Koloritt forlag, 2008. Pris NOK 348 ISBN 978-82-92395- 49-3 Terje Strøm-Olsen er en kjent kulturpersonlighet som har...
Audun Myskja
07.09.2006
Aasgaard, Trygve Musikk og helse 243 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 328 ISBN 82-02-24717-9 Musikk har fra tidenes morgen vært et av de terapeutiske midler mennesker har tatt i bruk for å lindre...
Audun Myskja
16.12.2004
I musikkterapeutiske fagmiljøer har man utviklet teknikker rettet spesifikt mot symptomer ved Parkinsons sykdom og andre nevrologiske lidelser. Rytmisk auditiv stimulering tar i bruk ekstern rytme...
Audun Myskja
02.06.2005
Det forskningsbaserte belegg for at sang og musikk kan supplere medisinsk behandling, har vært økende de senere tiår ( 1 ). Eldreomsorgen er en spesielt aktuell arena for musikk som terapi, og er et...
Audun Myskja, Morten Lindbæk
20.04.2000
Musikk har vært tillagt magiske og helbredende egenskaper i mange kulturer. I vår biomedisinske tradisjon har det vært liten plass for utforskning av musikkens terapeutiske muligheter, og fagområdet...
Audun Myskja, Morten Lindbæk
20.04.2000
Figur 1 Lite ante Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 91) da han skrev sin lille Sonate for to pianoer i D-dur (K 448) at forskere to hundre år etter hans død ville hevde at denne sonaten kunne øke...
Audun Myskja
02.12.2010
Ruud, Even Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge 205 s, ill. Oslo: Norges Musikkhøgskole (NMH Skriftserie), 2010. Pris NOK 300 ISBN 978-82-7853-060-3 Denne antologien omhandler musikk i...
Audun Myskja
09.09.2010
Malloch, S Trevarthen, C Communicative musicality Exploring the basis of human companionship. 627 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris: GBP 30 ISBN 978-0-19-856628-1 Colwyn...
Audun Myskja
09.08.2011
Haugsnes, Liselotte Livet etter skuddene Historien om da pappa drepte mamma. 239 s. Oslo: Schibsted Forlag, 2010. Pris NOK 339 ISBN 978-82-516-3556-1 Denne boken er ført i pennen av Liselotte...
Audun Myskja
16.10.2012
Hargreaves, David Miell, Dorothy MacDonald, Raymond Musical imaginations Multidisciplinary perspectives on creativity, performance and perception. 496 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press,...
Audun Myskja
21.08.2012
MacDonald, Raymond Kreutz, Gunter Michell, Laura Music, health and wellbeing 550 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 55 ISBN 978-0-19-958697-4 Dette storverket samler en...
Audun Myskja
23.04.2013
Ockelford, Adam Applied musicology Using zygonic theory to inform music education, therapy, and psychology research. 510 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 50 ISBN 978-0-19-...
Audun Myskja
29.10.2013
Frøyset, Birgitte Dale, Bodil Margrete Gullaksen, Evelyn Memento mori – husk, du skal dø 255 s, ill. Horten: Publicom forlag, 2013. Pris NOK 379 ISBN 978-82-92526-86-6 I etterkrigstiden er både...
Audun Myskja
28.01.2014
Ottesen, Gregers Kreftens gleder Mestring og inspirasjon for den syke og de rundt. 115 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 199 ISBN 978-82-05-45842-0 Vi har de siste årene fått et...
Audun Myskja
23.02.2016
Kristvik, Ellen I kreft og kjærleik Ettertankar. 333 s. Oslo: Samlaget, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-521-8496-9 Det er kommet en rekke bøker om og fra de som er berørt av kreft og annen alvorlig...
Audun Myskja
15.03.2016
Karlsen, Karl Erik Jonassen, Kjetil Høyer I fred og uro Songar frå helvete. CD. 54 min, 8 sek. Kristiansand: Abup Road Records, 2015. Pris NOK 105 CD 032015 Det er uvanlig at Tidsskriftet anmelder CD...