Sanger om fortvilelse og håp

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Karlsen, Karl Erik

  Jonassen, Kjetil Høyer

  I fred og uro

  Songar frå helvete. CD. 54 min, 8 sek. Kristiansand: Abup Road Records, 2015. Pris NOK 105

  CD 032015

  Det er uvanlig at Tidsskriftet anmelder CD-innspillinger. I dette tilfellet finnes det særskilte grunner: En erfaren psykiater som har arbeidet med menneskeliv på grensen i en mannsalder, gir ut en CD der tekstene direkte beskriver terapeutiske prosesser med noen av dem som sliter tyngst psykisk, ofte med rusproblemer som del av symptombildet. Hensikten med utgivelsen er dermed ikke primært å lage vakker eller bestselgende musikk – Karlsen bruker sine poetiske evner til å gi lyd og stemme til de mange skjebnene han har møtt.

  De enkelte historiene blir allmenngjort i temaer som de fleste som har arbeidet med mennesker i krise, vil kjenne seg igjen i. Titlene som åpner platen, gir en idé om tekst og melodi: Håve er fullt!, Flink pikk, Nihil og Dop! Samtidig er det viktig for Karlsen å vise håpet. Han sier selv om utgivelsen at en sentral dimensjon ved prosjektet var å vise håpet midt i nøden. Betegnende nok avsluttes CD-en med et stykke kalt Håp. For å sikre den kunstneriske kvaliteten har Karlsen alliert seg med dyktige musikere ledet av tangentmann Kjetil Høyer Jonassen.

  Naturlig nok er det en vanskelig oppgave å vurdere dette verket. Det er personlig og intimt knyttet opp til temaer som øyensynlig er gjennomlevde og dyptfølte. Både tekstene og arrangementene er gjennomarbeidet. Diktene speiler sinnstilstander det er lett å kjenne seg igjen i, og Karlsen styrer unna klisjeene. I de mer oppjagede sporene gir diktene stemme til kaoset og galskapen. Tekst, vokal og arrangement beveger seg inn i et «styggen på ryggen-landskap» der hiphop- og rapidiomet blir så nært at det er lett å savne en større kraft i det vokale uttrykket. Desto sterkere blir inntrykket og uttrykket i de roligere sangene, der arrangementet blir holdt i et musikalsk idiom som virker mer naturlig, både for vokalen og kompet. Sanger som Skam klarer å formidle noe av det indre kaoset med puls og trøkk, uten at det musikalske uttrykket blir overlesset. De siste fire sporene på platen er en sterk opplevelse. Uttrykket er følelsesladet, men sobert, og arrangementene gir luft og refleksjon. Håpet vokser naturlig frem mot avslutningen av sangsyklusen.

  I musikkterapeutisk tenkning er «stemningssirkelen» et begrep som har røtter tilbake i gammel indisk kultur: Musikk kan endre følelser og grunnstemninger. Men den mest virksomme bruken av musikk er ikke å bruke «gladlåter» ved nedstemte sinnstilstander. Man starter der mennesket er og bruker musikk til å forsterke grunnstemningen – for så å bevege den. I klartekst: For å finne fred i en kaotisk tilstand, starter man ikke med rolig musikk. Man finner musikk som speiler og forsterker de kaotiske følelsene og som gradvis blir mer artikulert og nyansert – fortvilelse kan gå over i sinne, som får komme til uttrykk og deretter bli til forsoning. Kanskje kan «reisen» munne ut i fred og stillhet.

  Om Karlsen kjenner disse musikkterapeutiske retningene, vet jeg ikke, men I fred og uro kan betegnes som en reise gjennom stemningssirkelen, fra kaos til forløsning. Til tross for enkelte svakheter er dette en CD som ikke blir fort glemt. Jeg tror mange som sliter med psykiske vansker vil finne både gjenkjennelse og forløsning. Den kan også anbefales som støtte i klinisk virksomhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media