En milepæl i musikkterapi og eldreomsorg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stige, Brynjulf

  Ridder, Hanne Mette

  Musikkterapi og eldrehelse

  280 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-15-02463-9

  Brynjulf Stige og Hanne Mette Ridder er ledende skikkelser i musikkterapifaget. Denne fagoversikten inneholder tekster fra flere av de fremste forskerne og utøverne innen musikkterapi og eldreomsorg i Norge og Danmark. Bidrag fra profilerte medisinere som Knut Engedal, Are Brean og Geir Olve Skeie illustrerer at bokens målgruppe går utover musikkterapifaget.

  Jeg har selv vært med på flere antologier innen tilgrensende fagområder. Slike oversikter med ulike kapittelforfattere er ofte belemret med sprikende tilnærminger og ujevn kvalitet. Denne samlingen gir derimot fra første stund et helhetlig inntrykk. Den første delen belyser grunnlaget for å bruke musikk, både i et nevrobiologisk og et sosiokulturelt perspektiv. Del 2 viser bruken av musikk i samvær- og hverdagspraksis. Del 3 gir innblikk i musikkterapeutisk praksis tilpasset kliniske problemstillinger. Del 4 tar for seg tverrfaglig samarbeid og fagutvikling. De fire delene belyser hverandre gjensidig, og tar faget musikkterapi ut av et ensidig profesjonsfokus og inn i en større økologisk sammenheng i helsevesen og samfunn.

  Fagkapitlene gir tydelige føringer på hvordan musikkterapi kan styrke tilbud til sårbare grupper på en spesifikk måte. Jeg vil særlig fremheve kapitlet om musikkterapi i nevrorehabilitering av Anette Dalmo Moltubak. En så konkret fremstilling av hvordan musikkterapeutiske prinsipper kan anvendes for de mange som trenger rehabilitering er et skoleeksempel på faglitteratur på sitt beste.

  Språket er klart, konsist og forståelig med veksling mellom vitenskapelige referanser og konkrete eksempler. Dette kapitlet er ett av mange som viser hvor langt musikkterapi som fag er kommet, samtidig som det sprenger rammene og kan brukes som lærebokstoff i utdanning av helsearbeidere uten musikkfaglig bakgrunn.

  Generelt savner jeg mer om overføring av kompetanse til helsepersonell – det er de som står der med de urolige og de ustø på lørdagskvelden når musikkterapeuten ikke er der. Men det inkluderende perspektivet og de konkrete eksemplene gjør at jeg kommer til å anbefale denne boken til alle aktuelle aktører som arbeider med eldre, og jeg finner den velegnet som lærebok også utover musikkterapeutenes profesjonsgrenser.

  Antologien representerer et syvmilssteg, ikke bare for musikkterapi i geriatri og rehabilitering, men også for et helhetlig omsorgs- og behandlingstilbud for vår aldrende befolkning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media