Åslaug Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åslaug Helland

Odd Terje Brustugun, Sveinung Sørhaug, Bjørn Henning Grønberg, Marianne Aanerud, Mohammed Modar Zayd Al-Zubayidy, Lars Fjellbirkeland, Åslaug Helland, Janna Berg, Brynjar Andreassen, Erna Elise Paulsen, Per Magnus Haram, Haseem Ashraf, Sissel Gyrid Freim Wahl
26.03.2020
Nye og effektive behandlingsformer gjør at flere lever lenger med lungekreft. Det gir pasientene håp, men fører til kapasitetsutfordringer i sykehusene. Lungekreft har tradisjonelt vært...
Åslaug Helland
10.12.2018
Nobelprisen i medisin 2018: Kontrollpunkthemmere gir håp til kreftpasienter. Årets nobelpris i fysiologi eller medisin gikk til James P. Allison og Tasuku Honjo, to forskere som hver for seg har...
Åslaug Helland
01.02.2007
Stamcelleterapi normaliserer muskelmorfologi og gir bedre muskelfunksjon ved muskeldystrofi i en dyremodell. Duchennes muskeldystrofi er en dødelig X-bundet sykdom. Fravær av membranproteinet...
Anita Langerød, Åslaug Helland
28.06.2007
Nomenklatur for gener og proteiner er ikke alltid så lett I 1979 identifiserte Arnold Levin & David Lane et protein som fikk navnet p53 basert på molekylvekten, som er 53 kDa ( 1 , 2 ). Genet som...
Åslaug Helland
18.10.2007
Allergi spiller en rolle ved atopisk eksem, og mange pasienter med sykdommen har gule stafylokokker i huden. Forskning viser nå en sammenheng mellom disse to faktorene. Forskerne undersøkte om...
Åslaug Helland
01.03.2007
En stille mutasjon forandrer ikke aminosyresekvensen i et protein. Inntil nylig trodde man at slike mutasjoner ikke hadde betydning for det proteinet genet koder for. Er ikke en stille mutasjon uten...
Åslaug Helland
29.03.2007
Å angripe leukemiske stamceller kan bli en aktuell behandling ved akutt myelogen leukemi. Pasienter med akutt myelogen leukemi har dårlig langtidsprognose. Kjemoterapi dreper cellene som deler seg...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
18.10.2007
Autofagi viktig for normal hjertefunksjon Autofagi (gr. «selv-spising») er en prosess der proteiner og organeller blir resirkulert i cellen. Flere studier har påvist autofagi ved hjertesvikt, og det...
Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide
01.03.2007
USA best på blodtrykk? I USA er det mer aggressive retningslinjer for behandling av hypertensjon enn i Europa. Amerikanske epidemiologer har derfor ønsket å undersøke om dette fører til forskjeller i...
Åslaug Helland
29.03.2007
Reaktive oksygenforbindelser har vært ansett som potensielt kreftfremkallende, men nye funn tyder på at de også har en beskyttende effekt. Som ledd i kroppens forsvar mot kreft skal cellesyklus...
Åslaug Helland
15.03.2007
Bakteriefloraen i tarmen er forskjellig hos overvektige og hos slanke, viser nye studier. Men er dette årsak eller virkning? I to nye studier har man nå funnet forskjeller i bakteriefloraen hos tykke...
Åslaug Helland
03.05.2007
Cytokinet GM-CSF øker antall hvite blodceller, men kan trolig også gi økt risiko for skjelettmetastaser. GM-CSF – tveegget sverd? Illustrasjon Ramin Herati GM-CSF (...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen
19.04.2007
Lav fødselsvekt gir økt risiko for depresjon Hos jenter med lav fødselsvekt er det en sterkt økt risiko for utvikling av depresjon i puberteten. Det viser en oppfølgingsstudie fra USA (Arch Gen...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem
29.03.2007
Videospill bedrer laparoskopiske ferdigheter Observasjoner har antydet at aktivitet med videospill bidrar til mestring av laparoskopisk teknikk. Amerikanske kirurger har evaluert betydningen av...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Erlend Hem, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem
15.03.2007
Behandling av fekal inkontinens De siste ti årene har man utviklet en ny metode for behandling av fekal inkontinens der pasientens sakralnerve stimuleres ved hjelp av et fjernstyrt implantat. En...
Åslaug Helland
13.12.2007
Kunnskap om glutamatreseptorens rolle i patogenesen ved schizofreni har ført til utvikling av en ny gruppe medikamenter. Man har lenge hatt en mistanke om at endringer i glutamatsignaleringen er...
Åslaug Helland
09.08.2007
Proteinet langerin i langerhanscellene ser ut til å spille en viktig rolle i forsvaret mot hivinfeksjon. Dendrittiske celler. Foto Science Photo Library/GV-Press Langerhansceller ble første gang...
Kjetil Søreide, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
15.02.2007
Medikamenter ved distal nyrestein Medikamentell behandling av nyrestein er ikke i bruk som et generelt konservativt behandlingsalternativ. I en metaanalyse med 693 polikliniske pasienter fra ni...
Åslaug Helland
15.11.2007
Overlevelsesdata fra ulike kreftregistre i Europa er nå samlet og analysert. Studien omfatter voksne europeere som fikk en kreftdiagnose i perioden 1995 – 99. Den årlige insidensen av kreft i Europa...
Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
13.12.2007
CT-kolografi eller koloskopi? Utgangspunktet for forebygging og tidlig diagnose ved kolorektal kreft er diagnostikk av polypper og kreftsvulster. I en studie fra Wisconsin, USA, har forskere sett på...