Åslaug Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åslaug Helland

Odd Terje Brustugun, Sveinung Sørhaug, Bjørn Henning Grønberg, Marianne Aanerud, Mohammed Modar Zayd Al-Zubayidy, Lars Fjellbirkeland, Åslaug Helland, Janna Berg, Brynjar Andreassen, Erna Elise Paulsen, Per Magnus Haram, Haseem Ashraf, Sissel Gyrid Freim Wahl
26.03.2020
Nye og effektive behandlingsformer gjør at flere lever lenger med lungekreft. Det gir pasientene håp, men fører til kapasitetsutfordringer i sykehusene. Lungekreft har tradisjonelt vært...
Åslaug Helland
10.12.2018
Nobelprisen i medisin 2018: Kontrollpunkthemmere gir håp til kreftpasienter. Årets nobelpris i fysiologi eller medisin gikk til James P. Allison og Tasuku Honjo, to forskere som hver for seg har...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
01.11.2007
Blodtrykk og hjerte- og karsykdom hos kvinner Lite er kjent om risikoen for hjerte- og karsykdom når blodtrykket er i ferd med å øke eller ved nylig oppstått hypertensjon. Amerikanske forskere har nå...
Åslaug Helland
28.06.2007
Mange kreftsvulster eliminerer tumorsuppressorgenet TP53. Kanskje kan det være nyttig å gjeninnføre TP53 i svulster. Mutasjoner i genet TP53 finnes i omtrent halvparten av alle svulster, og mutert...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
29.11.2007
Kronisk smerte etter ryggmargsskade Skade på ryggmargen medfører ofte kronisk smerte. Man vet at mikroglia blir aktivert i ryggmargen etter klinisk og eksperimentell ryggmargsskade, men den...
Åslaug Helland
01.11.2007
I et leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 3/1907 (s. 82) beskrives behandling av ileus med elektrisitet. Dette ble anbefalt der atropininjeksjoner, vannklyster og store doser belladonnaekstrakt ikke...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
28.06.2007
Kvinner mest skeptiske til kliniske studier Det er viktig at begge kjønn deltar i kliniske studier. Men fremdeles er kvinner underrepresentert i mange slike studier. Kan det skyldes at kvinner er...
Åslaug Helland
18.10.2007
To molekyler i det medfødte ikke-spesifikke immunforsvaret har betydning for patogenesen ved rosacea. Rosacea er en talgkjertellidelse som oftest rammer kvinner. Foto © Dr. P. Marazzi, Science Photo...
Åslaug Helland
01.02.2007
Stamcelleterapi normaliserer muskelmorfologi og gir bedre muskelfunksjon ved muskeldystrofi i en dyremodell. Duchennes muskeldystrofi er en dødelig X-bundet sykdom. Fravær av membranproteinet...
Anita Langerød, Åslaug Helland
28.06.2007
Nomenklatur for gener og proteiner er ikke alltid så lett I 1979 identifiserte Arnold Levin & David Lane et protein som fikk navnet p53 basert på molekylvekten, som er 53 kDa ( 1 , 2 ). Genet som...
Åslaug Helland
18.10.2007
Allergi spiller en rolle ved atopisk eksem, og mange pasienter med sykdommen har gule stafylokokker i huden. Forskning viser nå en sammenheng mellom disse to faktorene. Forskerne undersøkte om...
Åslaug Helland
01.03.2007
En stille mutasjon forandrer ikke aminosyresekvensen i et protein. Inntil nylig trodde man at slike mutasjoner ikke hadde betydning for det proteinet genet koder for. Er ikke en stille mutasjon uten...
Åslaug Helland
29.03.2007
Å angripe leukemiske stamceller kan bli en aktuell behandling ved akutt myelogen leukemi. Pasienter med akutt myelogen leukemi har dårlig langtidsprognose. Kjemoterapi dreper cellene som deler seg...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
18.10.2007
Autofagi viktig for normal hjertefunksjon Autofagi (gr. «selv-spising») er en prosess der proteiner og organeller blir resirkulert i cellen. Flere studier har påvist autofagi ved hjertesvikt, og det...
Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide
01.03.2007
USA best på blodtrykk? I USA er det mer aggressive retningslinjer for behandling av hypertensjon enn i Europa. Amerikanske epidemiologer har derfor ønsket å undersøke om dette fører til forskjeller i...
Åslaug Helland
29.03.2007
Reaktive oksygenforbindelser har vært ansett som potensielt kreftfremkallende, men nye funn tyder på at de også har en beskyttende effekt. Som ledd i kroppens forsvar mot kreft skal cellesyklus...
Åslaug Helland
15.03.2007
Bakteriefloraen i tarmen er forskjellig hos overvektige og hos slanke, viser nye studier. Men er dette årsak eller virkning? I to nye studier har man nå funnet forskjeller i bakteriefloraen hos tykke...
Åslaug Helland
03.05.2007
Cytokinet GM-CSF øker antall hvite blodceller, men kan trolig også gi økt risiko for skjelettmetastaser. GM-CSF – tveegget sverd? Illustrasjon Ramin Herati GM-CSF (...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen
19.04.2007
Lav fødselsvekt gir økt risiko for depresjon Hos jenter med lav fødselsvekt er det en sterkt økt risiko for utvikling av depresjon i puberteten. Det viser en oppfølgingsstudie fra USA (Arch Gen...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem
29.03.2007
Videospill bedrer laparoskopiske ferdigheter Observasjoner har antydet at aktivitet med videospill bidrar til mestring av laparoskopisk teknikk. Amerikanske kirurger har evaluert betydningen av...