Åslaug Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åslaug Helland

Odd Terje Brustugun, Sveinung Sørhaug, Bjørn Henning Grønberg, Marianne Aanerud, Mohammed Modar Zayd Al-Zubayidy, Lars Fjellbirkeland, Åslaug Helland, Janna Berg, Brynjar Andreassen, Erna Elise Paulsen, Per Magnus Haram, Haseem Ashraf, Sissel Gyrid Freim Wahl
26.03.2020
Nye og effektive behandlingsformer gjør at flere lever lenger med lungekreft. Det gir pasientene håp, men fører til kapasitetsutfordringer i sykehusene. Lungekreft har tradisjonelt vært...
Åslaug Helland
10.12.2018
Nobelprisen i medisin 2018: Kontrollpunkthemmere gir håp til kreftpasienter. Årets nobelpris i fysiologi eller medisin gikk til James P. Allison og Tasuku Honjo, to forskere som hver for seg har...
Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide
04.01.2007
Nedsatt kroppstemperatur – økt livslengde? Kalorirestriksjon er vist å øke levetiden hos enkelte dyr, bl.a. gnagere. Nå har forskere vist at en slik effekt også kan oppnås ved å senke...
Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
23.08.2007
Epilepsi kontrollert av «ketogen diett» Behandlingsresistent epilepsi kan kontrolleres av en diett bestående av lite karbohydrater, men mekanismen har vært ukjent. Denne strenge dietten tvinger...
Åslaug Helland
31.05.2007
Spørsmålet om kreft var en smittsom sykdom var oppe til debatt på begynnelsen av 1900-tallet. I dette leserinnlegget fra Tidsskriftet i nr. 20/1907 (s. 924) kommer innsenderen med eksempler på det...
Åslaug Helland
01.11.2007
Ved sepsis sender blodplater signaler til nøytrofile granulocytter, som så danner et nett som fjerner bakteriene fra sirkulasjonen. Vevsskade i lever og lunger er en fryktet komplikasjon ved sepsis...
Åslaug Helland
28.06.2007
Tumorsuppressorgenet TP53 bidrar til at vi blir brune ved soleksponering. Dette beskytter huden mot UV-strålenes kreftfremkallende effekt. TP53 spiller en rolle for solbruning. Illustrasjonsfoto...
Åslaug Helland
29.11.2007
Tamoksifen, som brukes mot brystkreft, omdannes i kroppen til endoksifen. Plasmakonsentrasjonen av endoksifen påvirkes av både genetisk variasjon og bruk av legemidler som hemmer CYP2D6-proteinet...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
01.11.2007
Blodtrykk og hjerte- og karsykdom hos kvinner Lite er kjent om risikoen for hjerte- og karsykdom når blodtrykket er i ferd med å øke eller ved nylig oppstått hypertensjon. Amerikanske forskere har nå...
Åslaug Helland
28.06.2007
Mange kreftsvulster eliminerer tumorsuppressorgenet TP53. Kanskje kan det være nyttig å gjeninnføre TP53 i svulster. Mutasjoner i genet TP53 finnes i omtrent halvparten av alle svulster, og mutert...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
29.11.2007
Kronisk smerte etter ryggmargsskade Skade på ryggmargen medfører ofte kronisk smerte. Man vet at mikroglia blir aktivert i ryggmargen etter klinisk og eksperimentell ryggmargsskade, men den...
Åslaug Helland
01.11.2007
I et leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 3/1907 (s. 82) beskrives behandling av ileus med elektrisitet. Dette ble anbefalt der atropininjeksjoner, vannklyster og store doser belladonnaekstrakt ikke...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
28.06.2007
Kvinner mest skeptiske til kliniske studier Det er viktig at begge kjønn deltar i kliniske studier. Men fremdeles er kvinner underrepresentert i mange slike studier. Kan det skyldes at kvinner er...
Åslaug Helland
18.10.2007
To molekyler i det medfødte ikke-spesifikke immunforsvaret har betydning for patogenesen ved rosacea. Rosacea er en talgkjertellidelse som oftest rammer kvinner. Foto © Dr. P. Marazzi, Science Photo...
Åslaug Helland
01.02.2007
Stamcelleterapi normaliserer muskelmorfologi og gir bedre muskelfunksjon ved muskeldystrofi i en dyremodell. Duchennes muskeldystrofi er en dødelig X-bundet sykdom. Fravær av membranproteinet...
Anita Langerød, Åslaug Helland
28.06.2007
Nomenklatur for gener og proteiner er ikke alltid så lett I 1979 identifiserte Arnold Levin & David Lane et protein som fikk navnet p53 basert på molekylvekten, som er 53 kDa ( 1 , 2 ). Genet som...
Åslaug Helland
18.10.2007
Allergi spiller en rolle ved atopisk eksem, og mange pasienter med sykdommen har gule stafylokokker i huden. Forskning viser nå en sammenheng mellom disse to faktorene. Forskerne undersøkte om...
Åslaug Helland
01.03.2007
En stille mutasjon forandrer ikke aminosyresekvensen i et protein. Inntil nylig trodde man at slike mutasjoner ikke hadde betydning for det proteinet genet koder for. Er ikke en stille mutasjon uten...
Åslaug Helland
29.03.2007
Å angripe leukemiske stamceller kan bli en aktuell behandling ved akutt myelogen leukemi. Pasienter med akutt myelogen leukemi har dårlig langtidsprognose. Kjemoterapi dreper cellene som deler seg...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
18.10.2007
Autofagi viktig for normal hjertefunksjon Autofagi (gr. «selv-spising») er en prosess der proteiner og organeller blir resirkulert i cellen. Flere studier har påvist autofagi ved hjertesvikt, og det...