Åslaug Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Åslaug Helland er ph.d., spesialist i onkologi, overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt støtte til forskning / kliniske studier fra Roche, AstraZeneca, BMS og Ultimovacs samt holdt foredrag på møter arrangert av industrien. Hun sitter også i datakomiteen for en internasjonal klinisk studie i regi av Amgen. Kontraktene har i begge tilfeller vært med Oslo Universitetssykehus. Forfatteren sitter også i styret til Lungekreftforeningen og Norsk onkologisk forening.

Artikler av Åslaug Helland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media