Åslaug Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åslaug Helland

Åslaug Helland
10.12.2018
Nobelprisen i medisin 2018: Kontrollpunkthemmere gir håp til kreftpasienter. Årets nobelpris i fysiologi eller medisin gikk til James P. Allison og Tasuku Honjo, to forskere som hver for seg har...
Åslaug Helland
13.12.2007
Kunnskap om glutamatreseptorens rolle i patogenesen ved schizofreni har ført til utvikling av en ny gruppe medikamenter. Man har lenge hatt en mistanke om at endringer i glutamatsignaleringen er...
Åslaug Helland
09.08.2007
Proteinet langerin i langerhanscellene ser ut til å spille en viktig rolle i forsvaret mot hivinfeksjon. Dendrittiske celler. Foto Science Photo Library/GV-Press Langerhansceller ble første gang...
Kjetil Søreide, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
15.02.2007
Medikamenter ved distal nyrestein Medikamentell behandling av nyrestein er ikke i bruk som et generelt konservativt behandlingsalternativ. I en metaanalyse med 693 polikliniske pasienter fra ni...
Åslaug Helland
15.11.2007
Overlevelsesdata fra ulike kreftregistre i Europa er nå samlet og analysert. Studien omfatter voksne europeere som fikk en kreftdiagnose i perioden 1995 – 99. Den årlige insidensen av kreft i Europa...
Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
13.12.2007
CT-kolografi eller koloskopi? Utgangspunktet for forebygging og tidlig diagnose ved kolorektal kreft er diagnostikk av polypper og kreftsvulster. I en studie fra Wisconsin, USA, har forskere sett på...
Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
09.08.2007
Ubevisstheten kan også vekke motivasjonen Motivasjonen som styrer en handling, er som regel bevisst, men det har vært spekulert i om motivasjon også kan være ubevisst. Nå har engelske og franske...
Åslaug Helland
17.05.2007
Genet PALB2 ser ut til å være involvert ved både familiær brystkreft og familiær prostatakreft. 5 – 10 % av pasienter med brystkreft har en familiehistorie forenlig med autosomal dominant arvegang...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
15.11.2007
Identifiseringsfeil på kirurgiske resektater Svikt i kommunikasjon er hovedårsaken til nær alle uheldige hendelser, inkludert mangelfull merking av resektater etter kirurgi. I en prospektiv studie på...
Åslaug Helland
18.01.2007
Evnen til innlæring av ord ble bedre hos forsøkspersoner når man forlenget den søvnfasen som domineres av langsomme hjernebølger. Hukommelsen påvirkes under søvn. © Foto Ted Spagna, Photo Researchers...
Åslaug Helland
20.09.2007
Hemmere av epidermal vekstfaktorreseptor kan være effektive medikamenter ved lungekreft, men svulstene blir etter hvert resistente. Tyrosinkinasehemmerne gefitinib og erlotinib brukes i behandlingen...
Åslaug Helland
17.05.2007
Sekvensering av kreftsvulsters genom har avslørt stor variasjon og et langt større repertoar av kreftgener enn hittil antatt. Kartleggingen av det humane genom har åpnet for muligheten til å...
Åslaug Helland, Erlend Hem, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem
18.01.2007
Tilheling av brudd og proteinet BMP2 Det menneskelige skjelett har stor evne til regenerasjon ved brudd. Mange molekyler bidrar til tilhelingen. Reparasjonsegenskapen kommer fra beinvevet, og noen av...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
20.09.2007
Hybridgen i lungekreft To gener kan fusjonere og danne et hybridgen med onkogene egenskaper. Slike hybridgener har til nå stort sett vært beskrevet ved hematologiske kreftformer. Nå har en japansk...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Erlend Hem, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem
17.05.2007
Apgarskår for kirurger Apgarskår er et mål for spedbarnets vitale status like etter fødselen. Kirurger har nå utviklet en tilsvarende skår for å måle pasientens vitale status like etter operasjon (J...
Åslaug Helland, Erlend Hem, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem
18.01.2007
Tilheling av brudd og proteinet BMP2 Det menneskelige skjelett har stor evne til regenerasjon ved brudd. Mange molekyler bidrar til tilhelingen. Reparasjonsegenskapen kommer fra beinvevet, og noen av...
Åslaug Helland
04.10.2007
Transkripsjonsfaktoren NF-kB har en viktig rolle i koordineringen mellom det uspesifikke og spesifikke immunforsvaret i tarmen. Mennesker og dyr møter et mangfold av partikler, antigener og...
Åslaug Helland
17.05.2007
Badebehandling har en plass i behandlingen av kroniske hjertesykdommer. Dette slås fast i en seks siders artikkel i Tidsskriftet nr. 1/1907. Det er særlig Nauerheimerbadene som omtales, og disse...
Åslaug Helland, Erlend Hem, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem
18.01.2007
Tilheling av brudd og proteinet BMP2 Det menneskelige skjelett har stor evne til regenerasjon ved brudd. Mange molekyler bidrar til tilhelingen. Reparasjonsegenskapen kommer fra beinvevet, og noen av...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
04.10.2007
Svært høy mutasjonsrate hos Escherichia coli Evolusjon ved naturlig seleksjon skjer ved at adaptive mutasjoner stadig oppstår som følge av endringer i miljøet. Mutasjonshastighet og effekt på...