Åse Haugstvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åse Haugstvedt

Åse Haugstvedt, Eirik Amundsen, Rigmor C. Berg
04.09.2018
London and other European cities report on the use of recreational drugs during sex (often referred to as ‘chemsex’) particularly among men who have sex with men ( 1 – 8 ). There are no Norwegian...
Åse Haugstvedt, Eirik Amundsen, Rigmor C. Berg
03.09.2018
Fra London og andre storbyer i Europa rapporteres det om bruk av rusmidler under sex (ofte betegnet «chemsex»), særlig blant menn som har sex med menn ( 1 – 8 ). Fra Norge finnes det ingen studier om...
Åse Haugstvedt, Johannes Thorvaldsen, Arne Martin Halsos
23.08.2007
I 2004 ble det fra klinikker for seksuelt overførbare infeksjoner i flere av Europas storbyer rapportert flere tilfeller av lymphogranuloma venereum som rektalt syndrom hos menn som har sex med menn...
Per Helsing, Patrick Kramer, Åse Haugstvedt, Steinulv Aarebrot, Anders Todal, Dagfinn Moseng, Mitch Loeb
04.11.2004
Basalcellekarsinom er en langsomtvoksende svulst i huden. Den viktigste etiologiske faktoren synes å være eksposisjon for ultrafiolett (UV) stråling fra solen ( 1 ). Insidensen er økende og er i dag...
Åse Haugstvedt, Harald Moi
11.03.2014
Vi er helt enige med Myren & Melby om at alle leger (ikke bare fastleger) synes å ha behov for økt kunnskap om menn som har sex med menn og seksuell helse/smitterisiko. Mange av våre pasienter på...
Åse Haugstvedt, Harald Moi
11.03.2014
I Tidsskriftet nr. 1/2014 mener Mette Brekke i en kommentar ( 1 ) til vår kasuistikk ( 2 ) at denne var i sjangeren udugelig fastlege versus superspesialist. Poenget med artikkelen var imidlertid...
Åse Haugstvedt, Harald Moi
14.01.2014
Hos menn kan symptomer fra urethra kreve mer enn behandling med antibiotika. Slike symptomer bør alltid føre til spørsmål om seksuell praksis og eventuell videre utredning for seksuelt overførbare...
Michelle Hanlon, Åse Haugstvedt
19.05.2015
Sykdommer som gir symptomer fra flere organsystemer byr på utfordringer i et stadig mer spesialisert helsevesen. Tilstander som oppfattes som sjeldne og utenfor den enkeltes spesialists fagområde,...