Åse Haugstvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Åse Haugstvedt er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, overlege ved Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner.

Artikler av Åse Haugstvedt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media