Arne Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arne Helland er ph.d., spesialist i klinisk farmakologi, seksjonsoverlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital, og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU.

Artikler av Arne Helland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media