Arne Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Arne Helland er seksjonsoverlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arne Helland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media