Arne Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Helland

Joachim Frost, Jean-Paul Bernard, Erik Sveberg Dietrichs, Kari Kjeldstadli, Bettina Riedel, Ragnhild Bergene Skråstad, Merete Vevelstad, Arne Helland
23.09.2019
Sentralstimulerende legemidler brukes i økende grad innen behandling av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse i Norge. Måling av serumkonsentrasjonen kan være aktuelt for å evaluere terapieffekter,...
Tormod Karlsen Bjånes, Jon Andsnes Berg, Arne Helland, Andreas Austgulen Westin
25.02.2019
Testing for drugs of abuse is a complex task, and pitfalls abound. The Norwegian Association of Clinical Pharmacology is now launching a series of educational videos to disseminate fundamental...
Tormod Karlsen Bjånes, Jon Andsnes Berg, Arne Helland, Andreas Austgulen Westin
25.02.2019
Rusmiddeltesting er komplisert, og fallgruvene er mange. Norsk forening for klinisk farmakologi lanserer nå en serie informasjonsvideoer for å formidle grunnleggende kunnskap om temaet. Figur 1...
Arne Helland
21.03.2017
Validiteten og sensitiviteten til en kjøresimulator er god ved studier av ruspåvirket kjøring, med grad av vingling i kjørebanen som primært utfallsmål. Arne Helland. Foto: Privat Kjøresimulatorer...
Rachel Aakerøy, Ragnhild Bergene Skråstad, Arne Helland, Thor Hilberg, Trond Aamo, Roar Dyrkorn, Olav Spigset
25.10.2016
Alkoholmisbruk har betydelige medisinske, sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Alkoholmarkører kan være et nyttig hjelpemiddel for å identifisere individer med overforbruk av alkohol, både i...
Frode Edvardsen, Cecilia Margareta Montgomery Øien, Arne Helland
11.10.2016
Manglende medikamentetterlevelse er en vanlig årsak til terapiresistent hypertensjon, men kan være vanskelig å avdekke. Leger overvurderer ofte medikamentetterlevelsen. Serumkonsentrasjonsmåling av...
Arne Helland, Svein Skjøtskift
15.05.2008
Alkoholabstinens er en relativt vanlig og potensielt alvorlig tilstand. Like fullt er kunnskap om behandling mangelfull og klinisk praksis sprikende. Vi foreslår retningslinjer for medikamentell...
Arne Helland
01.01.2009
Spesialiteten klinisk farmakologi ble opprettet i 1988, og 20-årsjubileet ble behørig feiret med jubileumskonferanse og påfølgende festmiddag på Holmenkollen Park Hotell 24. oktober. Leder i NFKF,...
Arne Helland, Olav Spigset, Lars Slørdal
26.08.2004
Kombinasjonspreparater med kodein og paracetamol ble først godkjent i Norge i 1960 under navnet Paralgin forte. Tablettene inneholdt til å begynne med både salisylamid, et barbiturat og koffein i...
Lars Slørdal, Olav Spigset, Arne Helland, Tarjei Rygnestad
26.08.2004
Farmakologisk smertebehandling tar vanligvis utgangspunkt i WHOs smertetrapp. I henhold til smertetrappen skal tilstander med moderat smerte behandles med paracetamol eller et ikke-steroid...
Arne Helland, Ketil Arne Espnes, Arne Reimers, Trond Aamo, Kolbjørn Zahlsen, Tarjei Rygnestad, Olav Spigset
03.01.2008
Ved enkelte kliniske problemstillinger, og særlig ved mistanke om forgiftninger, kan det være ønskelig med rask påvisning av legemidler og/eller rusmidler i en pasientprøve. Tradisjonelt har...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioids, benzodiazepines and Z drugs are important and widely used drugs, but are associated with a risk of misuse, abuse and adverse effects. In some situations, serum concentration measurement may...
Arne Helland
21.01.2011
Chatu, Sukhdev The hands-on guide to clinical pharmacology 3. utg. 248 s. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 20 ISBN 978-1-4051-9195-1 Målgruppen er først og fremst studenter som trenger et...
Arne Helland, Jørgen G. Bramness
01.11.2011
GABA B -agonisten baklofen, som hovedsakelig benyttes som spasmolytikum, er i de senere årene også brukt ved alkoholabstinens og til forebygging av tilbakefall ved alkoholavhengighet. Hva er...
Andreas Austgulen Westin, Arne Helland, Elin Johanne Hansteen Strøm
08.04.2011
I Tidsskriftet nr. 3/2011 bruker Landmark og medarbeidere tall fra Reseptregisteret for å studere omfang av pregabalinmisbruk i Norge i 2008 – 09 ( 1 ). Statistikken er interessant, men...
Erlend Aa, Arne Helland, Olav Spigset
07.08.2012
Kvetiapin er et atypisk antipsykotikum godkjent for behandling av schizofreni, bipolar lidelse og som tilleggsbehandling hos pasienter med unipolar depresjon. Misbruk av kvetiapin er rapportert i...
Marthe Sæther Persheim, Arne Helland, Olav Spigset, Lars Slørdal
22.01.2013
Blåreseptordningen gir pasienter rett til refusjon av utgifter til nødvendige legemidler ved langvarig sykdom ( 1 ). Noen midler er forhåndsgodkjent for refusjon og kan skrives ut...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika er viktige og mye brukte legemidler, men er forbundet med risiko for feilbruk, misbruk og bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling kan i noen situasjoner være...