Referanseverk om søvnforstyrrelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kushida, CA

  Handbook of sleep disorders

  2. utg. 694 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2008. Pris GBP 175

  ISBN 978-0-8493-7319-0

  Dette er annen utgave av Handbook of sleep disorders, redigert av Clete A. Kushida, et klassisk referanseverk om søvnmedisin. Innholdet er organisert i samsvar med det nye diagnosesystemet for søvnforstyrrelser fra the American Academy of Sleep Medicine, som kom i 2005. Søvnforstyrrelsene deles nå inn i seks kategorier: insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier og parasomnier. I denne utgaven er hver av disse kategoriene beskrevet nærmere i underkapitler, og totalt er det 52 slike underkapitler over nesten 700 sider. Her diskuteres epidemiologi, diagnostisk metodologi, komorbide lidelser, kliniske kjennetegn og behandlingsmetoder. Hvert kapittel inneholder referanselister for videre lesning, og det er en god stikkordliste. Målgruppen er alle helsearbeidere som behandler søvnforstyrrelser.

  Søvnmedisin er ingen gammel vitenskap. Her er dette illustrert ved at en av bidragsyterne, den gamle Stanford-professoren W.C. Dement, er mannen som oppdaget og beskrev REM-søvnen (rapid eye movement) i midten av 1950-årene. Han startet også verdens først søvnklinikk og er, som man forstår, fremdeles meget aktiv. I tillegg til denne grand old man er det 88 andre bidragsytere – de aller fleste kjente størrelser innen søvnmedisinen.

  Det faglige innholdet er meget solid. Alle de kjente forhold rundt søvnforstyrrelser er beskrevet. I det ligger det at svært mye ikke er beskrevet – ganske enkelt fordi det innen søvnmedisinen ennå er mange hvite flekker på kartet. Om Handbook of sleep disorders er en god lærebok, er et annet spørsmål. I og for seg er den det, ettersom teksten er relativt lettlest, men det er skuffende at det knapt er en figur eller et bilde, noe som innimellom gjør den tung og tørr. Videre er layouten overraskende enkel, nesten billig – hvilket står i stor kontrast til både det flotte faglige innholdet og den stive prisen. Er man på jakt etter et referanseverk om søvn, så er dette likevel et trygt valg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media