Anne Kristine Bergem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : akbergem@me.com

Anne Kristine Bergem er spesialrådgiver i Norsk psykiatrisk forening.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne Kristine Bergem
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media