Anne-Gry Rønning Moe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Gry Rønning Moe

Anne-Gry Rønning Moe
25.05.2006
Akademikerne Helse har gått sammen med alle de øvrige hovedsammenslutningene og forbundene i «område 10 Helseforetakene» om å forhandle med NAVO om de sosiale bestemmelsene. Fredag 28. april ble...
Anne-Gry Rønning Moe, Bente Kvamme
06.04.2006
Vårens lønnsoppgjør bærer preg av at det er et mellomoppgjør i NAVO- og HSH-området, og hovedoppgjør i KS, staten og Oslo kommune. Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse (f.v.), nestleder i...
Bente Kvamme, Anne-Gry Rønning Aaby
10.08.2006
Den nye arbeidsmiljøloven (Aml) trådte i kraft 1.1. 2006, men forskriftene gjelder videre. Dette fremgår av kapittel 20 i den nye loven. Vi har i det følgende kortfattet valgt å ta for oss enkelte av...
Anne-Gry Rønning Moe
05.02.2004
Rusreformen trådte i kraft ved nyttår. Hensikten med reformen er å styrke helsetjenestetilbudet og sikre helhet i behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Både leger og sosialtjenesten vil ha...
Anne-Gry Rønning Moe
12.08.2004
Vårens tariffoppgjør var særdeles vanskelige og alle oppgjørene gikk til mekling. Riksmeklingsmannen ble involvert i alle fire oppgjør som omfatter legene. Illustrasjon Øystein Førre Tariffoppgjøret...
Anne-Gry Rønning Moe
12.08.2004
Arbeidsmiljø og helsekonsekvenser må være mer fremtredende ved vurderingen av endringer til ny arbeidslivslov. Legeforeningen støtter en lovbestemt vernebestemmelse som gir beskyttelse mot alle...
Anne-Gry Rønning Moe
07.10.2004
Pensjonsrettigheter har stor betydning for Legeforeningens medlemmer. Overføringsavtalen som Statens Pensjonskasse har inngått med livselskapene og de kommunale pensjonskassene, har vært viktig for...
Anne-Gry Rønning Moe
23.01.2003
19. desember 2001 ble det inngått en protokoll mellom NAVO og Akademikerne Helse bl.a. om etablering av tariffavtale og gjennomføring av forhandlinger for helseforetakene våren 2002. Det ble avtalt...
Anne-Gry Rønning Moe
06.11.2003
For helseforetakene er det per i dag inngått en midlertidig hovedavtale. Denne har sitt utgangspunkt i en protokoll mellom Akademikerne Helse og NAVO-Helse av 19.12. 2001 som angir nærmere...
Anne-Gry Rønning Moe
12.06.2003
Natt til 1. mai kl 03 30 ble det brudd i årets lønnsforhandlinger mellom Oslo kommune og Akademikerne. Etter vanskelige forhandlinger fant Akademikerne det nødvendig å bryte, med bakgrunn i at...
Anne-Gry Rønning Moe
20.11.2003
Oslo kommune omorganiserer til færre bydeler og færre bydelsoverleger. Legeforeningen mener endringen fører til at de samfunnsmedisinske oppgavene så langt ikke er ivaretatt tilfredsstillende, i...
Anne-Gry Rønning Moe
10.10.2002
Oslo kommune er ikke blitt ferdig med forhandlingene rundt den nye Del III-avtalen, og har derfor sett seg nødt til å utsette de lokale forhandlingene på virksomhetsnivå enda en gang. Fristen for å...
Anne-Gry Rønning Moe
08.09.2005
Legenes lønnsutvikling har den senere tid vært omtalt i pressen. Legeforeningen ønsker i den forbindelse å utdype sine synspunkter på legers lønnsforhold. «Legelønningene har vokst langt raskere enn...
Anne-Gry Rønning Moe
01.12.2005
Det er nå inngått en ny overenskomst mellom NAVO og Akademikerne Helse for helseforetakene (og de regionale helseforetak). Overenskomsten er gitt i form av riksmeglingsmannens møtebok i sak 05 – 013...