Sammen om sosiale bestemmelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akademikerne Helse har gått sammen med alle de øvrige hovedsammenslutningene og forbundene i «område 10 Helseforetakene» om å forhandle med NAVO om de sosiale bestemmelsene.

  Fredag 28. april ble partene enige om de sosiale bestemmelsene for medlemmer ansatt i helseforetakene. Disse omfatter bl.a. lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. I tillegg gjelder det bestemmelser om gruppelivsforsikring, yrkesskade og pensjon m.v. Det vil bli satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere spørsmål knyttet til fremtidig pensjonsordning for helseforetakene og bestemmelser om yrkesskade i forhold til de nye reglene om midlertidig uførepensjon.

  Det er foretatt enkelte endringer av de sosiale bestemmelsene, men i det vesentlige er samtlige bestemmelser videreført uten endringer. Det mest positive er at samtlige ansatte i helseforetakene nå vil få utbetalt full lønn under sykdom uten inntektsbegrensningen på 6 G. Dette vil særlig berøre Sykehuset Innlandet, Helse Nordmøre og Romsdal og Universitetssykehuset Nord Norge. I tillegg er det tatt inn en sikringsbestemmelse som innebærer at ledere og andre som ikke er omfattet av overenskomsten, gis de samme minimumsgarantier som for øvrige ansatte i helseforetaket.

  Akademikerne Helse gikk sammen med de andre sammenslutningene fordi man mener de sosiale bestemmelsene bør utvikles i felleskap, og at det er viktig at de forhandles sentralt og gjelder likt for alle helseforetak. Det sikrer at ansatte i helseforetakene kan bytte arbeidssted uten store komplikasjoner eller risiko for tap av rettigheter.

  Les mer om vårens oppgjør på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56831

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media