Lønnsforhandlingene er i gang

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vårens lønnsoppgjør bærer preg av at det er et mellomoppgjør i NAVO- og HSH-området, og hovedoppgjør i KS, staten og Oslo kommune.

  Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse (f.v.), nestleder i Akademikerne Helse Torunn Janbu, direktør Anne-Kari Bratten i…
  Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse (f.v.), nestleder i Akademikerne Helse Torunn Janbu, direktør Anne-Kari Bratten i NAVO og spesialrådgiver Svein Tore Valsø i NAVO innledet forhandlinger i februar. Foto Lise B. Johannessen

  Allerede nå er det antydet at oppgjøret mellom Akademikerne og staten kan føre til streik.

  Staten

  Staten

  Hovedoppgjøret i staten startet 31. mars og Akademikerne stat fastslo sine krav den 29. mars. Det er ventet at forhandlingene vil gjennomføres i løpet av april, og at de skal være ferdige innen 1. mai.

  Akademikerne mener at lønnssystemet og forhandlingsordningen i staten må forenkles. Da kan det tilpasses utviklingen på alle områder innen statens tariffområde. Akademikerne ønsker at offentlige virksomheter gis større handlefrihet i lokale lønnsforhandlinger.

  Fornyings- og administrasjonsdepartementet (tidligere Moderniseringsdepartementet) og Akademikerne stat er i gang med å følge opp riksmeklingsmannens møtebok fra oppgjøret i 2005 gjennom en arbeidsgruppe. Gruppen skal vurdere lønns- og forhandlingssystemet i staten, og komme med anbefalinger om hva som må gjøres for å sikre at vesentlig større deler av lønnsmidlene blir fordelt etter lokale forhandlinger.

  – I et nyhetsbrev til medlemmene gir Knut Aarbakke, leder i Akademikerne stat, uttrykk for at det imidlertid er kommet signaler fra departementet som tyder på at både statens personaldirektør og ansvarlig statsråd offentlig nærmest har fraskrevet seg ansvaret for å følge opp forpliktelsene i møteboken (1). Statens personaldirektør skal bl.a. ha uttalt at protokollen ble inngått for å unngå streik, men at han ikke føler seg bundet av dette i vårens oppgjør. Dersom Akademikerne gjennom vårens forhandlinger ikke når målet om et lønnssystem som sikrer at medlemmene får bedre lønnsutvikling, er man godt forberedt på å sette foten ned, og gi staten beskjed om at nå er det nok. Dette innebærer i ytterste konsekvens å ta i bruk streikevåpenet.

  KS-området og Oslo kommune

  KS-området og Oslo kommune

  Begge disse områdene har hovedoppgjør per 1.5. 2006, og forhandlingene skjer samtidig med øvrige hovedsammenslutninger. Oppstart i KS (Kommunenes Sentralforbund) er avtalt til 3.4. 2006 og Oslo vil ventelig ha oppstart på samme tid. Forhandlingene ventes avsluttet per 1. mai. Foreløpig er det ikke varslet særlig krevende problemstillinger i disse sektorene, men det er fortsatt en uavklart situasjon i forhold til hovedavtaleforhandlingene i KS og hvorvidt disse skal bringes inn som tema i hovedtarifforhandlingene.

  Særavtalen i Oslo er sagt opp fra Oslo kommunes side, og det forventes forhandlinger om eventuelle endringer også i løpet av våren. Foreløpig er det ikke avtalt noen tidsplan med Oslo kommune.

  Særavtalen i KS vil på samme måte forhandles i løpet av våren/forsommeren, men uten at dette foreløpig er avtalt nærmere.

  HSH-området

  HSH-området

  Innen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) er det på samme måte som i NAVO, avtalt et mellomoppgjør for legene per 1.1. 2006. Det er avtalt i særavtalen at disse forhandlingene skal være ferdigforhandlet innen 1.5. 2006.

  Rammeforhandlingene starter i mai

  Rammeforhandlingene starter i mai

  I tariffutvalgets møte 7. mars bearbeidet utvalget kravene vedrørende prioriteringer i forhold til normaltariffen. Sentralstyremøtet behandlet disse i sitt marsmøte og kravene ble deretter sendt staten. I sitt aprilmøte vil tariffutvalget ta stilling til rammekravet og samme måned vil det bli innledende møter med staten der kravene gjengis. Det forventes at rammeforhandlinger med staten starter i uke 21. Siste Statsråd er 2. juni og rammeforhandlingene bør derfor være ferdige senest 29. mai.

  Forhandlinger om normaltariffen tar til i uke 22 og forventes ferdig i løpet av en ukes tid. Siste tidsfrist er 20. juni og normaltariffen trer i kraft 1.7. 2006.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media