Anne Alvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Alvik

Anne Alvik
22.06.2006
Sheard, Sally Donaldson, Liam The nation’s doctor The role of the chief medical officer 1855 – 1998. 238 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris NOK 513 ISBN 1-84619-001-0 Forfatterne er en...
Anne Alvik
01.04.2004
Carl Ditlef Jacobsen etterlyser i Tidsskriftet nr. 3/2004 samfunnsmedisinernes engasjement mot røyking ( 1 ). Han hevder lovendringene som forbyr røyking på utesteder, «vakte en storm av protester...
Anne Alvik
10.06.2000
Tidsskriftet har i nr. 12/2000 et oppslag om Bærum-saken som fremstår som et intervju med konstituert helsedirektør Petter Øgar. Her leser jeg følgende om en av Helsetilsynets medarbeidere: ”Det har...
Anne Alvik, Anne Berit Gunbjørud, Arne Victor Larssen
03.11.2005
Tidligere stadsfysikus II i Oslo, Hans Johan Dølvik, døde 13.8. 2005 i sitt 79 år. Med ham er en markert og engasjert samfunnsborger gått bort. Han ble født i Kirkenes og vokste opp der. Han ble...
Anne Alvik
18.10.2011
I Olav Hamrans artikkel Et lite, korrupt gammelt vesen – apotekloven av 2001 i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 ( 1 ) er det vanskelig å finne dekning for ordet «korrupt». Kan det være der Hamran...