Korrupt offentlig saksbehandling?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Olav Hamrans artikkel Et lite, korrupt gammelt vesen – apotekloven av 2001 i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 (1) er det vanskelig å finne dekning for ordet «korrupt». Kan det være der Hamran omtaler Strøm-utvalgets innstilling (2)? Han viser til kritikk av den tidligere praksis for etablering av apotek og tildeling av bevilling og skriver: «Det ble pekt spesielt på at 14 ansatte i Helsedirektoratet/-tilsynet hadde fått apotekerbevilling eller blitt ansatt som sykehusapotekere.»

  Som nestleder og senere toppsjef i det meste av den aktuelle perioden vil jeg peke på at Hamran burde, som Strøm-utvalget i sin innstilling, opplyst om at de 14 sakene fant sted over et tidsrom på 15 år – ut fra et totalt antall saker i perioden på omkring 300. Saksbehandlingen skjedde i tråd med gjeldende lovgivning. Bevillingssakene ble vurdert i et rådgivende utvalg med representanter fra ledere og ansatte i apotek, og avgjørelsen ble fattet av helsedirektøren. I saker med interne søkere ble saksbehandlingen forankret i vår juridiske avdeling i stedet for i fagavdelingen.

  Heldigvis fikk vi i Helsedirektoratet/-tilsynet regelmessig dyktige søkere til våre stillinger i apotek- og legemiddelforvaltningen. Det ville være urimelig å kreve at disse medarbeiderne skulle ha yrkesforbud mot å søke andre stillinger i fagfeltet og slik bli satt i en uheldig situasjon ved å arbeide hos oss.

  Det er alvorlig å beskylde saksbehandlingen i daværende Helsedirektoratet/-tilsynet for å være korrupt, og jeg tar sterk avstand fra en slik påstand.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media