Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere stadsfysikus II i Oslo, Hans Johan Dølvik, døde 13.8. 2005 i sitt 79 år. Med ham er en markert og engasjert samfunnsborger gått bort. Han ble født i Kirkenes og vokste opp der. Han ble utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1952. Etter noen år med privat praksis i Asker, arbeidet han ved en rekke av landets sykehus og han ble spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1964. Han etablerte etter hvert privat spesialistpraksis i Asker og hadde ansvar for Asker fødehjem.

  I 1971 ble han ansatt ved Oslo helseråds avdeling for mor og barn, og var fra 1974 til 1977 avdelingens sjef. Han var sentral i etableringen av helsestasjoner i Oslo. I 1977 ble han utnevnt til stadsfysikus II i Oslo, et embete han skjøttet frem til 1993 da han gikk av med pensjon. Han ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 1984. For sin innsats for FN i Gaza ble han tildelt FN-medaljen. Han var i en årrekke formann i Statens råd for internasjonal adopsjon. Han hadde flere styreverv og representerte i to perioder Arbeiderpartiet i Asker kommunestyre. Han var aktiv idrettsmann og en pådriver for å legge til rette for masseidrett.

  Hans Johan Dølvik var glad i mennesker og trivdes blant dem. Hans lune humor og varme smil var aldri langt unna. Han var en samarbeidets mann og var i sitt ess som inspirator for de tallrike utøvende helsetjenester som Oslo helseråd stod for. Med sin brede faglige bakgrunn og personlige integritet nøt han stor tillit blant ansatte og i samarbeidende etater. Det hersket aldri usikkerhet i forhold til ham, man kunne stole på Hans. På egne vegne var han beskjeden, men han kunne vise temperament dersom han oppfattet at noen fór med juks. Han var en god medarbeider, lojal, men likevel i stand til å gi uttrykk for sine meninger på en direkte måte. For nye medarbeidere og kolleger i etaten var det trygt å være nær ham. Med sin utadvendte personlighet og store omtanke «bød han på seg selv» og sin kunnskap.

  Familien var viktig for Hans. Hans omtanke for dem kom ofte frem i samtaler vi hadde.

  En god samfunnsmedisiner og støttespiller er gått bort. Våre tanker går til May, de fire sønnene og deres familier. Vi vil minnes ham med glede og respekt og takker for de mange gode minnene han gav oss.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media