Anna Midelfart

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Midelfart

Jana Midelfart Hoff, Anna Midelfart
02.06.2021
The everyday lives of children and adolescents have changed drastically during the COVID-19 pandemic. Can increased use of digital devices affect the risk of developing myopia? Since March 2020, the...
Jana Midelfart Hoff, Anna Midelfart
27.05.2021
Barn og unges hverdag har endret seg drastisk under koronapandemien. Kan mye digital hjemmeundervisning gi risiko for mer utvikling av myopi? Siden mars 2020 har koronapandemien utløst alarmknapper...
Jana Midelfart Hoff, Mauran Dhayalan, Anna Midelfart, Ane Roushan Tharaldsen, Lars Bø
16.08.2019
Multiple sclerosis can give rise to signs and symptoms from the entire nervous system, including visual impairments. Visual impairments often go unreported because they are not obvious to patients,...
Jana Midelfart Hoff, Mauran Dhayalan, Anna Midelfart, Ane Roushan Tharaldsen, Lars Bø
02.08.2019
Multippel sklerose kan gi symptomer og tegn fra hele nervesystemet, inkludert synsforstyrrelser. Ofte forblir slike synsforstyrrelser underkjent fordi de ikke er åpenbare for pasienten og legen må...
Jana Midelfart Hoff, Mari Furnes, Wenche Telstad, Anna Midelfart
13.12.2007
En 31 år gammel kvinne fikk i januar 2006 akutt innsettende synsforstyrrelse på høyre øye. Hun hadde vært frisk og brukte ingen medisiner. Hun var nærsynt – brillekorreksjon –6,0 D. Jobben hennes...
Anna Midelfart, Ivar Skjåk Nordrum, Jana Midelfart Hoff
09.03.2006
Antall medisinstudenter i Norge har økt betydelig de siste årene. Ved Det medisinske fakultet i Trondheim økte studenttallet med 146 % fra 1994 til 2003, mens årsverk i lærerstaben økte med 69 %...
Anna Midelfart
09.03.2006
Nestor i norsk øyemedisin professor Håkon Leira, født 17. oktober 1909, døde 5. januar 2006 i en alder av 96 år. Med hans bortgang er en viktig epoke i vårt fagmiljø avsluttet. Håkon Leira tok...
Anna Midelfart
05.01.2006
Utviklingen innen oftalmologi gjennom de siste 25 år er preget av betydelige fremskritt innen øyekirurgi og av et skifte fra oftalmomedisin til oftalmokirurgi. Ultralydassistert operasjon av katarakt...
Anna Midelfart, Bettina Kinge, Sven Midelfart, Stian Lydersen
08.01.2004
Årsaken til utvikling av brytningsfeil i øyet er ikke kjent. Både arv og miljø spiller en viktig rolle ( 1 ). I de senere år er det gjennomført en rekke studier i ulike befolkningsgrupper som viser...
Anna Midelfart, Yvonne Christine Hagen*, Gunn Beate Slapgård Myhre*
08.01.2004
Bruken av kjemiske stoffer er meget utbredt i dagens samfunn og etseskader på øyet forekommer derfor hyppig ( 2 , 3 ). Eksponering for enkelte stoffer kan føre til synstruende komplikasjoner. Dette...
Anna Midelfart
10.04.2003
I Tidsskriftet nr. 3/2003 har Mari Nes & John-Arne Røttingen et tankevekkende innlegg om rekrutteringskrisen i medisinsk forskning i Norge ( 1 ). Allerede for flere år siden ble det foreslått...
Anna Midelfart
10.08.2001
I flere år har Likestillingsombudet tatt opp saker med usaklig avslutning av arbeidsforhold for yrkesaktive kvinner i forbindelse med svangerskapspermisjon. I siste nummer av Likestilling (1), et...
Anna Midelfart, Jana Midelfart Hoff, Tor Johansen
27.11.2012
A man in his twenties was admitted to hospital with headache, dizziness, vomiting, lethargy and weight loss. Cerebral MRI showed diffuse, confluent changes in white matter, consistent with cerebral...
Anna Midelfart
30.06.2000
Diskusjonen omkring hva som er faglig medisinsk begrunnet og hva som kan betegnes som kosmetiske inngrep er også kommet inn i oftalmologien. Fra gammelt av er enkelte uttrykk så fast innarbeidet at...
Anna Midelfart
17.06.2011
Kanski, Jack J. Signs in ophthalmology Causes and differential diagnosis. 432 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2010. Pris USD 149 ISBN 978-0-7234-3548-8 Jack J. Kanskis bøker er...
Anna Midelfart, Jana Midelfart Hoff, Tor Johansen,
27.11.2012
En mann i 20-årene ble innlagt med hodepine, svimmelhet, oppkast, slapphet og vekttap. Cerebral MR-undersøkelse viste diffuse, konfluerende forandringer i hvit substans, forenlig med cerebral...
Anna Midelfart
16.09.2014
Olver, Jane Cassidy, Lorraine Jutley , Gurjeet Ophthalmology at a glance 2. utg. 143 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 27 ISBN 978-1-4051-8473-1 Ophthalmology at a Glance er en...
Anna Midelfart
21.04.2015
Jeg takker Max Temmesfeld for kommentar ( 1 ) til vår omtale ( 2 ) av en originalartikkel fra BMJ om bedre læring med briller for kinesiske skolebarn ( 3 ). Jeg er enig i at resultater fra studier...