Anna Midelfart

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anna Midelfart er spesialist i øyesykdommer og professor emerita ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har gjennomført flere store epidemiologiske studier om myopi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anna Midelfart
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media