Skarpt om synet med noe uskarp utforming

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Toke Bek, Jesper Hjortdal, Morten La Cour

  Øjensygdomme

  3.utg. 244 s, tab, ill. København: FADL´s Forlag, 2021. Pris DKK 420.

  ISBN 978-87-93810-44-0

  Den danske boken Øjensygdomme presenteres av forfatterne som en pensumsdekkende lærebok for danske medisinstudenter. Forfatterne sier den også kan brukes av andre medisinstudenter i Norden, og i tillegg være et oppslagsverk for leger i spesialisering, optikere, øyesykepleiere og andre.

  Boken har en tradisjonell oppbygging med innledende kapitler om øyets anatomi og synssansens fysiologi, fulgt av veiledning i anamneseopptak og grunnleggende undersøkelsesteknikk. Så følger flere kapitler i klinisk oftalmologi med systematisk gjennomgang av de viktigste anomalier, sykdommer og skader. Nevrooftalmologi, barneoftalmologi, traumer og samfunnsoftalmologi omtales særskilt. Mange illustrasjoner og bilder ledsager teksten.

  Forfatterne av læreboken er meget erfarne klinikere og forskere med hvert sitt spesialområde. I denne oppdaterte utgaven har de lagt vekt på å knytte basal vitenskapelig kunnskap og klinikken sammen, samt redegjøre for de nyeste forskningsbaserte nyvinninger i faget. Det er en verdifull vinkling på lærestoffet. Språket er lettlest dansk med uttrykk som er lett overførbare til norsk.

  Å se på nye utgaver av lærebøker i oftalmologi er alltid spennende. For mange leger blir undervisningen i et «småfag» på studiet den eneste anledningen til å fordype seg i det aktuelle fagområdet. Derfor tilstrebes det å legge kunnskapsnivået så høyt at det senere kan tilfredsstille behovet i andre spesialiteter, først og fremst allmennmedisin. Utfordringen blir hvordan man i en digital og hastig verden skal klare å fange interessen hos studentene på en ny og spennende måte og med involverende pedagogisk tilnærming.

  Her synes jeg at den nye utgaven av Øjensygdomme er heller skuffende. Jeg savner små utfordringer for leseren, som kontrollspørsmål og diagnostiske nøtter, samt referanser til relevante studier. Mens kvaliteten på illustrasjonene er relativt bra, har bildene i uinnbundet utgave flere steder så lav kvalitet at det er vanskelig å tyde detaljer. Det er synd, for er det noe oftalmologi er, så er det et visuelt fag! Hvor mange ganger har ikke studenter jeg har undervist, fått aha-opplevelser når de har oppdaget hvordan et blikk på netthinnen kan ha sammenheng med sykdommer i kroppens andre organer.

  Sammenlignet med Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas, som i flere decennier ble betraktet som klassikeren i undervisningen av medisinstudenter i Norge, synes jeg foreløpig at den nye utgaven av Øjensygdomme ikke er en fullgod erstatning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media