Re: Bedre læring med briller for kinesiske skolebarn

Anna Midelfart Om forfatteren

Jeg takker Max Temmesfeld for kommentar (1) til vår omtale (2) av en originalartikkel fra BMJ om bedre læring med briller for kinesiske skolebarn (3).

Jeg er enig i at resultater fra studier kan tolkes politisk og utnyttes i helsepolitisk arbeid, i dette tilfellet antagelig for å få støtte til statlige tiltak som vil gi kinesiske barn bedre synsfunksjon. Selv om jeg også er enig i at det er foreldrenes ansvar å anskaffe briller til barn som trenger det, må vi erkjenne at det ikke alltid er tilfellet, heller ikke i vår rike del av verden. Anskaffelse av briller koster ofte flere tusen kroner, og i barnealderen må de skiftes ofte. I familier med mange barn som trenger briller kan de årlige utgifter bli relativt store. Øyelegene får derfor ofte spørsmål om det er mulig å søke om støtte fra trygden. I Norge gis det støtte til barn opp til 18 års alder ved spesielle brytningsfeil, og ved skjeling. I andre land praktiseres ulike støtteordninger og forsikringer som kan gi bidrag også ved vanlige brytningsfeil.

Å gi alle barn de beste vilkår for læring må være målet. Jeg er uenig i forslaget fra Temmesfeld om å bruke barnevern, dersom foreldre ikke kjøper briller til barna. Det er lite hensiktsmessig og antagelig dyrere enn å gi tilskudd til briller fra staten.

Jeg er enig i at det kan stilles spørsmål omkring etikken ved gjennomføringen av den kinesiske studien. Det er tradisjonelt stor skepsis mot bruk av briller i Kina, noe som kan ha påvirket resultatene.

1

Temmesfeld M. Re: Bedre læring med briller for kinesiske skolebarn. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 105. [PubMed]

2

Berg MR. Bedre læring med briller for kinesiske skolebarn. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2140.

3

Ma X, Zhou Z, Yi H et al. Effect of providing free glasses on children’s educational outcomes in China: cluster randomized controlled trial. BMJ 2014; 349: g5740. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler