Anette Ramm-Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Ramm-Pettersen

Sigrid Pedersen, Yngve Thomas Bliksrud, Kaja Kristine Selmer, Anette Ramm-Pettersen
14.10.2019
Pyruvatdehydrogenase-mangel (PDH-mangel) er en sjelden mitokondriesykdom som fører til energisvikt i cellene. Særlig rammer dette sentralnervesystemet, noe som gir et bredt spekter av nevrologiske...
Magnhild Kverneland, Ellen Molteberg, Kathrine C. Haavardsholm, Sigrid Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Karl O. Nakken
05.09.2017
Children with pharmacoresistant epilepsy should be offered ketogenic dietary therapy. The diet, which is rich in fat and low in carbohydrate, has a beneficial effect in reducing seizures in this...
Magnhild Kverneland, Ellen Molteberg, Kathrine C. Haavardsholm, Sigrid Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Karl O. Nakken
04.09.2017
Barn med farmakoresistent epilepsi bør få tilbud om behandling med ketogen diett. Dietten, som er fettrik og karbohydratfattig, har en god anfallsreduserende effekt i denne pasientgruppen. Den kan...
Anette Ramm-Pettersen, Karl-Olaf Wathne
20.03.2001
Barn med varicella med behov for sykehusinnleggelse innlegges ofte i voksenmedisinske avdelinger. Etter at Barnesenteret på Ullevål sykehus ble åpnet i september 1998, blir barn med varicella i Oslo...
Anette Ramm-Pettersen, Kaja Kristine Selmer, Karl O. Nakken
06.05.2011
Glukose er hjernens viktigste energikilde. Hos barn utgjør hjernens forbruk av glukose ca. 80 % av totalt glukoseforbruk. Hos voksne utgjør denne andelen kun ca. 20 %. En redusert glukosetilførsel...
Karl O. Nakken, Hrisimir Kostov, Anette Ramm-Pettersen, Einar Heminghyt, Søren Jacob Bakke, Bård Nedregaard, Arild Egge
07.08.2012
Kirurgisk behandling av epilepsi er et fagfelt i rivende utvikling. Stadig mer avanserte bildediagnostiske metoder, fremskritt innen klinisk nevrofysiologi og nye kirurgiske teknikker har gjort denne...
Anette Ramm-Pettersen
17.06.2014
Arts, Willem F. Arzimanoglou, Alexis Brouwer, Oebele F. Outcome of childhood epilepsies 261 s, tab, ill. Montrouge: John Libbey eurotext, 2013. Pris EUR 81 ISBN 978-2-7420-1102-5 Denne boken er...
Anette Ramm-Pettersen
09.02.2016
GLUT-1-mangel er en sjelden genetisk sykdom som kan forårsake epilepsi. Sykdommen kan behandles med diett, men det tar ofte lengre tid enn nødvendig å stille diagnosen. Anette Ramm-Pettersen. Foto:...