Andrew Garratt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andrew Garratt

Øyvind Andresen Bjertnæs, Andrew Garratt, Jon Helgeland, Olaf Holmboe, Kari Aanjesen Dahle, Ketil Hanssen-Bauer, John-Arne Røttingen
01.05.2008
I Norge inneholder det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) indikatorer for epikrisetid, ventetid, individuell plan og andel diagnostisk vurdert ( 1 ). Helse-...
Andrew Garratt, Kirsten Danielsen, Øyvind Andresen Bjertnæs, Torleif Ruud
25.05.2006
Synspunktene til pasientene om deres erfaringer og tilfredshet med helsetjenesten er en nødvendig del av kvalitetsforbedringsarbeid og evaluering av helsetjenesten ( 1 , 2 ). Dette måles ofte ved...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Andrew Garratt, Jan Olav Johannessen
25.05.2006
Pasienterfaringsstudier er utbredt og brukes som en av flere kilder for å evaluere kvaliteten på helsetjenesten ( 1  –  3 ). I Norge benyttes pasienterfaringer som nasjonale kvalitetsindikatorer for...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Sigve Oltedal, Andrew Garratt, Jon Helgeland, John-Arne Røttingen
02.11.2006
Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet er under utvikling ( 1 ). I 2005 ble det besluttet å lansere en ny indikator om primærhelsetjenestens tilfredshet med spesialisthelsetjenesten. Indikatoren er...
Andrew Garratt, Øyvind Andresen Bjertnæs, Unni Krogstad, Pål Gulbrandsen
17.02.2005
Å måle pasientopplevelser betraktes i stigende grad som viktig når helsetjenesten skal evalueres ( 1 , 2 ). Målingen av pasienttilfredshet er kritisert for å mangle en klar definisjon ( 3 , 4 ) og...
Andrew Garratt
21.04.2015
Cappelleri, Joseph C. Zou, Kelly H. Bushmakin, Andrew G. Patient-reported outcomes Measurement, implementation and interpretation. 331 s, tab, ill. Boca Rato, FL: CRC Press, 2014. Pris GBP 64 ISBN...