Andreas Barratt-Due

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Barratt-Due

Eirik Alnes Buanes, Andreas Barratt-Due, Reidar Kvåle, Lilian Leistad, Rita Konstante
25.06.2018
Vi takkar for ein oversiktleg artikkel om intermediærpasientar av Morland og medarbeidare ( 1 ). Det kjem fram at kunnskapen er begrensa om denne gruppa pasientar, som altså er for sjuke til å ligge...
Andreas Barratt-Due
17.04.2008
I Tidsskriftet nr. 3/2008 skriver Hagtvedt & Eri om smertelindring til fødende og dens uheldige effekter ( 1 ). De hevder at helsevesenet primært ser den fødende kvinnen gjennom...
Andreas Barratt-Due, Eldrid Langesæter
12.06.2008
Ellen Blix hevder at vi på nær sagt ideologisk grunnlag promoterer epidural som det eneste saliggjørende. Vi har aldri hevdet at alle fødende trenger epiduralbedøvelse – vi vet at det viktigste for...
Andreas Barratt-Due, Inger Hagen, Vegard Dahl
22.09.2005
Epidural smertelindring (analgesi) ble første gang introdusert for norske kvinner i 1966 ( 1 ). I 1980-årene ble metoden forbedret og man fikk såkalt lavdose kombinasjonsepidural, hvor man bruker en...