Andreas Barratt-Due

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Barratt-Due

Jon Henrik Laake, Tor Aksel Aasmundstad, Trine Kåsine, Søren Erik Pischke, Andreas Barratt-Due
07.09.2020
Gundem og medarbeidere gir her en god illustrasjon på hvorfor man ikke bør basere anbefalinger om behandlingsvalg på små observasjonsstudier ( 1 ). Av 26 pasienter ble 11 behandlet med respirator og...
Anne Hege Aamodt, Hanne Flinstad Harbo, Guttorm Eldøen, Andreas Barratt-Due, Pål Aukrust
23.06.2020
Neurological symptoms may be the first to present in cases of COVID-19, but they more commonly emerge later in the disease course and in severe infections. More and more cases are being reported of...
Anne Hege Aamodt, Hanne Flinstad Harbo, Guttorm Eldøen, Andreas Barratt-Due, Pål Aukrust
29.05.2020
Nevrologiske symptomer kan være debutsymptom ved covid-19, men opptrer vanligvis et stykke ut i forløpet og ved alvorlig infeksjon. Det rapporteres stadig flere tilfeller av ulike typer affeksjon av...
Eirik Alnes Buanes, Andreas Barratt-Due, Reidar Kvåle, Lilian Leistad, Rita Konstante
25.06.2018
Vi takkar for ein oversiktleg artikkel om intermediærpasientar av Morland og medarbeidare ( 1 ). Det kjem fram at kunnskapen er begrensa om denne gruppa pasientar, som altså er for sjuke til å ligge...
Andreas Barratt-Due
17.04.2008
I Tidsskriftet nr. 3/2008 skriver Hagtvedt & Eri om smertelindring til fødende og dens uheldige effekter ( 1 ). De hevder at helsevesenet primært ser den fødende kvinnen gjennom...
Andreas Barratt-Due, Eldrid Langesæter
12.06.2008
Ellen Blix hevder at vi på nær sagt ideologisk grunnlag promoterer epidural som det eneste saliggjørende. Vi har aldri hevdet at alle fødende trenger epiduralbedøvelse – vi vet at det viktigste for...
Andreas Barratt-Due, Inger Hagen, Vegard Dahl
22.09.2005
Epidural smertelindring (analgesi) ble første gang introdusert for norske kvinner i 1966 ( 1 ). I 1980-årene ble metoden forbedret og man fikk såkalt lavdose kombinasjonsepidural, hvor man bruker en...