Blir man en bedre mor etter en smertefull fødsel?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 3/2008 skriver Hagtvedt & Eri om smertelindring til fødende og dens uheldige effekter (1). De hevder at helsevesenet primært ser den fødende kvinnen gjennom naturvitenskapelige briller, og at fødselsomsorgen generelt ikke tar inn over seg at det å føde er «en sosial hendelse av eksistensiell betydning i kvinnens liv». Dette fortjener et svar.

  De peker på at det er «individuelt hvilke ønsker og forventninger kvinnene har til det å føde», men det skinner klart igjennom at de mener at smertelindring generelt bør unngås. Ikke bare vil fravær av smertelindring gjøre selve fødselsopplevelsen mer fullkommen, det vil også bringe kvinnen til et dypere erkjennelsesnivå som kvinne og mor. Det er oppsiktsvekkende at de antyder at smertelindring kan gjøre kvinner til dårligere «emosjonelle veiledere» samt ha negativ «betydning for relasjonene i familiedanningen og for kvinnens og familiens fremtidige helse». Dette er patriarkalske utsagn som stigmatiserer en stor gruppe kvinner som har tatt imot smertestillende ved fødsler. I tillegg tar de feil. En negativ fødselsopplevelse kan merke en for livet og smertelindring står helt sentralt i forebyggingen av dette (2).

  Det er langt fra et mål at alle fødende skal ha epidural smertelindring. En smertetilstand er dog en individuell opplevelse, og selv om denne induseres av en «naturlig hendelse» (les: fødsel) er det faktisk den fødende som kjenner smerten og som må få legge føringer på hvordan denne smerten skal håndteres. I en tidligere spørreundersøkelse har kvinnene selv uttrykt ønske om epidural hvis de kunne velge selv (3). Dette er et fornuftig valg, fordi epidural smertelindring er overlegen annen fødselsanalgesi. I motsetning til hva Hagtvedt & Eri hevder, er det også dokumentert at epidural ikke er assosiert med økt frekvens av operativ forløsning (4).

  En av de viktigste forutsetningene for økningen i epidural smertelindring i perioden 1996 – 2002 var en holdningsendring blant jordmødre og anestesileger (5). I 2002 respekterte langt flere mors ønske om epidural smertelindring som god nok indikasjon for slik behandling. Dette imøtekommer den fødendes behov og følelse av å ha kontroll med egen fødsel. Og bra er det!

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media