Anders Vollen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Vollen

Anders Vollen
01.10.2018
Siden Stortinget vedtok en større evaluering av fastlegeordningen høsten 2017 har krisen eskalert i styrke. I løpet av sommeren har også helseminister Bent Høie...
Anders Vollen
10.01.2017
Utvalget som har utredet hvordan statens eierskap til sykehusene bør innrettes fremover gir ingen entydige råd om helseforetakenes fremtid. KVINNSLANDUTVALGET: Helseminister Bent Høie mottok...
Anders Vollen
24.05.2016
Foretaksmodellen ble innført i ekspressfart. Nå utredes alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. SYKEHUSPLAN: Jon Helle presenterte...
Anders Vollen
16.09.2014
Legeforeningen og president Hege Gjessing deltok i to større folkehelsedebatter som satte politisk dagsorden under Arendalsuka. Hege Gjessing utfordrer politikerpanelet på folkehelse under...
Anders Vollen
25.11.2014
– Vi må evne og våge å tenke nytt for å realisere fremtidens sykehus, var budskapet fra administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein da Oslo legeforening inviterte til debattmøte om Campus Oslo...
Anders Vollen
03.11.2015
Nyvalgt leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland ønsker å videreføre foreningens tydelige stemme i helsepolitiske saker. Befolkningsveksten i Oslo gjør at vi må planlegge helsetjenesten svært nøye...
Anders Vollen
30.06.2015
Helseminister Bent Høie var den første politikeren som mottok rapporten om IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten. Hege Gjessing overrakte den nye IKT-rapporten til Bent Høie. Foto: Thomas...
Anders Vollen
12.01.2016
Legeforeningen vil bidra til å sikre bedre utvikling av sykehustilbudet i Norge gjennom Stortingets behandling av planen. Faksimile av stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringen...