Operativ behandling av et trikuspidalklaffemyksom

Almdahl SM, Myrmel T, Gjestvang FT Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En 62 år gammel kvinne fikk ved ekkokardiografi diagnostisert et myksom utgående fra selve trikuspidalklaffen. Denne lokalisasjonen av et myksom er meget sjelden. Tumor ble fjernet operativt og klaffen rekonstruert. Ved ekkokardiografisk kontroll 27 måneder etter operasjonen var trikuspidalklaffen patent, og det var ingen tegn til residiv av myksomet.

Anbefalte artikler